Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti

13. 06. 2022
Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti

Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce sportovního hřiště Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4 s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun (bez DPH).

„Prioritou Prahy je udržet a stále rozvíjet současnou sportovní infrastrukturu primárně pro výkonnostní a rekreační úroveň. V rámci plánovaných investic odboru školství a ve spolupráci s městskými částmi chceme tento rozvoj zajistit co nejefektivněji tak, aby byla školní sportoviště maximálně využita a byla co nejvíce multifunkční, jako je tomu například u Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Zde dojde k obnově běžecké dráhy, plochy pro skok do dálky, vrhu koulí a k rekonstrukci hřiště pro míčové hry,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího školního sportovního hřiště, které se nachází v areálu školy. Díky ní dojde k opravě sportovních povrchů a oplocení hřišť, dále budou obnoveny i vegetací zarostlé sportovní plochy. Účelem stavby je také obnovit běžeckou dráhu, sektor skoku do dálky, vrhu koulí a rekonstrukce stávajících hřišť na míčové sporty. Předpokládaný termín zahájení řízení veřejné zakázky je červen 2022 s předpokládanou dobou realizace 6 měsíců.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články