Praha představila výsledky hospodaření metropole za rok 2022 v oblasti investic

Praha představila výsledky hospodaření metropole za rok 2022 v oblasti investic

Hlavní město v pondělí 17. 4. 2023 oznámilo výsledky investičního hospodaření metropole za rok 2022. Meziročně přitom Praha navýšila investice o 6,4 miliardy korun, za minulý rok celkem vykázala investice ve výši 16,5 miliard korun, což představuje nárůst o 66,9 % v porovnání s rokem 2021.

Hlavní investice Prahy putovaly převážně do dopravy. Do této oblasti metropole investovala více než devět miliard korun, a to konkrétně do infrastruktury, dopravních projektů a zlepšení kvality života občanů.

„Máme radost, že se v roce 2022 podařilo investovat do důležitých projektů, které přispívají k rozvoji města a zlepšení života našich občanů,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro finance Zdeněk Kovářík. „Jsme si vědomi, že musíme pokračovat v tomto úsilí, samozřejmě rozsah připravených investic překračuje naše možnosti ročních investičních výdajů rozpočtu a čekají nás těžká jednání o investičních prioritách do příštího roku,“ doplnil radní Kovářík.

Zvláštní pozornost byla investičně věnována rozvoji městské hromadné dopravy, zejména rozšíření tramvajových tratí a modernizaci autobusových linek. Byly také zahájeny práce na výstavbě nového metra D.

„I přes několik celosvětových krizí Praha dokázala v minulém roce nastolit rekordní investiční tempo a navýšit investice o téměř 70 procent. Před čtyřmi lety Praha neměla v šuplíku prakticky žádný rozpracovaný projekt nebo byly projekty připravené v takovém stavu, že se musely od začátku předělat. Velká část investic byla realizována v oblasti dopravy na velkých projektech, jako jsou Metro D, rekonstrukce Barrandovského mostu nebo stavba Štvanické lávky, ale podařilo se také opravit spodní část Václavského náměstí anebo zahájit výměnu MHD přístřešků. V rekordních investicích do rozvoje dopravní infrastruktury chci určitě pokračovat,“ dodává I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Významné urychlení investic nastalo u výkupů pozemků v celkové výši 1,1 miliardy korun, nového městského mobiliáře či obnovy veřejného osvětlení. Všechny tyto investice v budoucnu městu peníze ušetří, případně umožní další rozvoj.

Navýšení prostředků o 50 % se dočkala i kultura a cestovní ruch, které získaly 800 milionů navíc na svůj rozvoj. Tyto prostředky putovaly především na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce. Hlavní město bude i nadále řídit své finanční zdroje a investovat do projektů, které přinesou prospěch celému městu a jeho obyvatelům.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články