Otázky Pirátů v kauze Škodův palác

08. 04. 2015
Otázky Pirátů v kauze Škodův palác

Média i příznivci se nás ptají, jak budeme hlasovat na mimořádném zastupitelstvu 14. dubna svolaném na základě žádosti ODS a TOP 09 kvůli postupu primátorky Adriany Krnáčové v řešení kauzy Škodova paláce. Zda budeme hlasovat pro nebo proti odvolání primátorky v tuto chvíli nevíme, nicméně rozhodně nezahálíme. Vyžádali jsme si celou řadu dokumentů, které s kauzou souvisí a osobně jsme navštívili odbory magistrátu, kterých se kauza Škodova paláce týká.

Pro kompetentní a věcné rozhodnutí ovšem potřebujeme odpovědi na otázky, které se v kauze vynořily. Ty jsme rozeslali příslušným osobám.

Otázky pro Adrianu Krnáčovou:

 • Je pravda, že jste se nesešla s advokátem, který Prahu ve sporu zastupoval? Pokud ano, proč?
 • Je nabídka na slevu na nájemném na stole? Co přimělo pronajímatele nabídnout slevu?
 • V jaké situaci jsou soudní spory? Jak hodnotíte vyhlídky Prahy v těchto sporech?
 • Je možné stávající smlouvu vypovědět?
 • Co bylo míněno větou, že jste se v zásadě dohodli?

Otázky na TOP 09:

 • Jaké nabídky na slevu jste obdrželi v době působení TOP 09 v radě?
 • Proč jste s e-mailem vyšli na světlo až v březnu, když byl poslaný v prosinci?
 • Jaký trestný čin podle vás Adriana Krnáčová spáchala?
 • Jaký scénář navrhujete v případě, že zastupitelstvo Adrianu Krnáčovou odvolá?

Otázky na ODS:

 • Proč kontrolní výbor nebyl do mimořádného zastupitelstva svolán? Proč bylo zasedání zrušeno?
 • Proč Aleksandra Udženija v DVTV hovořila o komisi, která vybírala z několika nabídek, když byla podána nabídka jediná?
 • Považujete nájemní smlouvu na nájem Škodova paláce, kterou uzavřeli zástupci ODS, za výhodnou?

Otázky na ČSSD:

 • Jak vnímali zastupitelé Ludvík a Slezák, že rada zastupitelstva, ve kterém zasedali, schvaluje pronájem paláce na 20 let za 4,5 miliardy a nepředkládá ho zastupitelstvu ke schválení?
 • Podpořila tehdy koaliční ČSSD v radě uzavření tohoto obchodu?
 • Jak hodnotíte tuto zakázku s odstupem času?
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bafuňář Jansta vs Piráti: Zastrašit se nedáme
19.01.2017

Bafuňář Jansta vs Piráti: Zastrašit se nedáme

Před rokem jsme opět upozornili na Bémovu kauzu nevýhodného pronájmu budovy Magistrátu ve Škodově paláci, lidově řečeno „Škoďáku“. Bémova rada v roce 2006 předražila pronájem o 2 miliardy. Budovu si mohla koupit za 1,3 miliardy,...