Je město Praha řádný hospodář? Aneb jak Písničtí přišli o sídliště.

01. 02. 2017
Je město Praha řádný hospodář? Aneb jak Písničtí přišli o sídliště.

Loni v listopadu jsme informovali o problematickém odprodeji podnikových bytů na sídlišti v Písnici. Piráti předložili vlastní návrh, který by umožnil nájemníkům odkup bytů, ve kterých bydlí. Zároveň mohlo město Praha získat kontrolu nad klíčovým rozvojovým územím, což se bohužel nestane.

ČEZ vlastní panelákové sídliště v Písnici, které vzniklo v dobách, kdy státní podniky přidělovaly svým zaměstnancům stabilizační byty. Situace se za léta samozřejmě změnila a také v bytech už dávno nebydlí jen energetici. Je jistě správné a logické, že ČEZ už dál nechce v této oblasti podnikat a zbavuje se bytů. Ovšem rozhodl, že bytové jednotky neprodá nájemníkům, kteří v nich bydlí. Společnost ČEZ chce prodat byty jedině jako celek zahrnující také okolní pozemky. Tím předem vylučuje možnost, aby se do vyhlášené veřejné soutěže přihlásili samotní nájemníci, kteří si zřídili družstva. Je dobré uvědomit si, že ačkoliv manažeři ČEZ musí jednat s péčí řádného hospodáře, je to státem ovládaná akciová společnost a veřejný zájem by jí tedy neměl být zcela cizí.

V této souvislosti je potřeba se ptát po společenské odpovědnosti ČEZ. V korporátní sféře už léta sice sklízí obdiv za svůj nablýskaný corporate responsibilty program a prostřednictvím své Nadace ČEZ je předním přispěvatelem na filantropii. Jakkoliv to navenek krásně vypadá, motivací není nic jiného, než krácení daní, eufemisticky označované za daňovou optimalizaci. Skutečnou sociální odpovědnost Společnost ČEZ prostě žádnou nemá. Jinak by její generální ředitel, člen SOCIÁLNÍ demokracie, nedopustil, aby jím řízená společnost vypsala tendr na prodej starších sídlištních bytů obývaných běžnými občany způsobem zcela asociálním.

Tato kauza se dostala až na jednání listopadového zastupitelstva hl. m. Prahy. Zastupitelský klub Pirátů prosazoval, aby byty byly prodány napřímo nájemníkům. Neprodané bytové jednotky by odkoupilo hlavní město Praha, které nyní vykazuje hospodářský přebytek. Odkoupení nemovitostí v této lokalitě by bylo více než logické a žádoucí. Je samozřejmým zájmem města udržet na svém území sociální stabilitu. Navíc Praha v roli investora připravuje výstavbu nové trasy metra D vedoucí přímo na toto sídliště. Nový majetek by tak snadno zhodnotila ve svůj prospěch, tedy prospěch Pražanů. Koalice, jejiž součástí je opět ČSSD (jejímž členem je generální ředitel ČEZ), však hlasovala proti tomuto návrhu. Jediné, na co se koaliční zastupitelé zmohli, byla nabídka půjčky městské části Praha Libuš. Libuš je ovšem menší městský celek a obchod v tomto objemu je pro ni zcela nepřiměřený.

A máme tu výsledek. Sídliště, tedy 739 bytů včetně veřejného prostranství, bylo prodáno firmě Kennial za 1 300 000 000 Kč. Na jeden byt, velmi zhruba řečeno, připadá 1 760 000 Kč, je však třeba ještě odečíst cenu za veřejné pozemky. To je v Praze opravdu dobrá cena za byt. I kdyby Hlavní město Praha za sídliště hypoteticky zaplatilo o 100 milionů víc, cena za byt by zůstala pod hranicí 2 000 000 Kč. Rozhodně by to stále byla neztrátová transakce a město by navíc ovládalo klíčovou rozvojovou oblast. V souvislosti s jím budovaným metrem D tu lze logicky očekávat velký rozvoj a také růst hodnoty nemovitostí.

Návrh pirátských zastupitelů, aby se hlavní město Praha přihlásilo do veřejné soutěže společnosti ČEZ a pokusilo se danou městskou část odkoupit, bohužel koalice odmítla. Nevyužitá příležitost nás samozřejmě mrzí. Doufáme nicméně, že v budoucnosti už v takové chybě při privatizaci bytů v hlavním městě nedojde, a že se z ní do budoucna vládnoucí koalice dokáže poučit. Tak, aby reálně postupovala s péčí řádného hospodáře.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články