Národní sportovní agentuře byly Asociací krajů ČR zaslány podněty k výzvě Regiony 2021 s objemem dotace přes jednu miliardu korun

05. 10. 2021
Národní sportovní agentuře byly Asociací krajů ČR zaslány podněty k výzvě Regiony 2021 s objemem dotace přes jednu miliardu korun

Jménem Komise Rady Asociace krajů pro školství a sport byl v úterý odeslán dopis předsedovi Národní sportovní agentury Filipu Neusserovi ve věci výzvy Regiony 2021. Členové komise se rovněž shodli na tom, že bylo k dispozici příliš krátké období na podání žádostí a požádali o zapojení a konzultaci podmínek v rámci dalších výzev.

„Do konce září byla otevřena výzva Národní sportovní agentury, která se zaměřovala na investice a investiční infrastrukturu krajského významu. Dotační výzva byla ale vypsána s chybami a ustanoveními, které Školská komise Asociace krajů České republiky považuje za netransparentní a diskriminační. Týká se to například bodové bonifikace, která zvýhodňuje žádosti, jež získaly kofinancování ze strany krajů nebo obcí. Aby byla tato podmínka naplněna, některé kraje to vyřešily příslibem financování ve výši několika málo tisíc korun na stamilionové projekty. Ostatní kraje se cítí diskriminovány touto nejasností, jak vysoká výše kofinancování ze strany kraje musí být, aby byla žádost bonifikována,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Dotační výzva Regiony 2021 je zaměřená na vyrovnávání regionálních deficitů a zajištění rovnováhy v nabídce sportovišť, která přispívá k odstraňování stagnace či dokonce zániku některých sportovních odvětví.

„Krátké období, kdy byla pro žádosti výzva otevřena, navíc neumožnila některým krajům a obcím schválit podporu podávaným projektům na radě, respektive zastupitelstvu, tak, jak formální podmínky výzvy vyžadují. Před vypsáním příští dotační výzvy proto apelujeme na Národní sportovní agenturu, aby se Školská komise Asociace krajů České republiky stala připomínkovým místem před vypsáním výzvy a mohli jsme se tak shodnout na jejím textu, aby s ním kraje, jako hlavní aktér ve výstavbě krajské sportovní infrastruktury, byly komfortní a znaly její podmínky dopředu,“ doplnil radní Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články