Praha finančně podpoří pozici referentů, kteří pomohou nájemníkům se zabydlením v bytech městských částí

15. 02. 2022
Praha finančně podpoří pozici referentů, kteří pomohou nájemníkům se zabydlením v bytech městských částí

Rada hlavního města Prahy doporučila poskytnutí dotace na zřízení pozice referentů na podporu nájemních vztahů, kteří budou zaměstnáni na městských částech Praha 10 a Praha 12. Dotace ve výši necelých 809 tisíc korun zajistí personální provoz těchto pozic do konce roku 2022. Materiál ještě příští čtvrtek projedná pražské zastupitelstvo.

Referent na podporu nájemních vztahů je jedna z klíčových pozic v rámci integrovaného systému řešení bytové nouze na území hlavního města. Praha tento projekt realizuje od roku 2020 do konce roku 2022 z dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Další nástroje jsou například kontaktní místa pro bydlení, která nabízejí dávkové, dluhové a právní poradenství a realitní zprostředkování, případně pomůžou zájemcům se zorientovat v nabídkách bytů nebo vyplnit žádost o byt ve správě městské části nebo Magistrátu. Magistrát svoje kontaktní místo zprovoznil v lednu minulého roku.

„Referent na podporu nájemních vztahů je velmi důležitá pozice pro podporu nájemníka, který žádá o pronájem městského bytu, nebo se v něm právě zabydluje. Je to také mezičlánek v komunikaci mezi nájemníkem a bytovým odborem, který snižuje pracovní zátěž sociálních pracovníků. Městské části Praha 10 a Praha 12 také díky dotaci od Prahy provozují kontaktní místo pro bydlení, což je další z nástrojů k řešení bytové nouze na území hlavního města,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Podpora nájemníka referentem podpory nájemních vztahů umožní nájemníkům rychlejší a srozumitelnější proces nájmu bytu a pomáhá k včasnému podchycení potenciálního rizika, například zadlužení.

Spolupracující městské části již v minulém roce využily možnost financování další klíčové pracovní pozice, kterou je navigátor kontaktního místa pro bydlení. Konkrétně se jednalo o Prahu 3, 7, 10, 12, 14 a 22. Možnost spolupráce na řešení bytové nouze byla nabídnuta všem městským částem radním Zábranským opakovaně v letech 2019, 2020 i 2021. Projekt se zaměřuje na osoby ohrožené a potenciálně ohrožené bytovou nouzí, jako jsou například nízkopříjmoví senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo rodiče samoživitelé.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články