Radní rozhodli o konci tantiém pro členy představenstev městských společností

Radní rozhodli o konci tantiém pro členy představenstev městských společností

Rada hl. m. Prahy se rozhodla nepřiznávat podíl na zisku členům představenstev městských společností. Tento způsob odměňování radní vyhodnotili jako nevhodný pro společnosti s jediným veřejným akcionářem. Ve většině městských společností se tak jen potvrzuje již zavedená praxe, byť stanovy řady z nich vyplácení podílu na zisku doteď připouštěly. To by se nově mělo změnit. Praha také žádá představenstva obchodních společností se 100% majetkovou účastí hl. m. Prahy, aby při výkonu vlastnických práv v dceřiných společnostech postupovala stejně.

Členové představenstev městských společností by měli být nadále motivováni v rámci standardního odměňování, které bude obsahovat pohyblivou část navázanou na splnění jasných a předem stanovených podmínek, nikoli podílem na zisku. Další sjednocení pravidel pro odměňování nyní Praha připravuje.

„Odměny by měly být pro členy představenstev dostatečně motivační, ale také měřitelné a zohledňující různorodé požadavky, které na vedení městských společností hlavní město klade. Praha by se tak postupně měla inspirovat nejlepší praxí odměňování doporučenou OECD i Evropskou unií,“ uvádí radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Podíly by neměly být vypláceny rovněž v nepřímo ovládaných dceřiných společnostech, kde ovšem záleží na tom, jak budou představenstva vůli rady hlavního města respektovat. Neměla by se tak např. opakovat situace milionových podílů na zisku pro členy představenstva některých městských společností.

„Z mojí strany tento materiál doznal jedné zásadní změny. Není to o tantiémách, je to o koncepci odměňování. Úkolem města je nastavit transparentní, ale i konkurenceschopný systém odměňování v městských společnostech, který zohlední velikost společností na trhu i míru odpovědnosti,“ říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

V případě členů dozorčích rad městských společností již Praha od vyplácení tantiém upustila v dubnu 2020.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články