Piráti: na snížení počtu členů v dozorčí radě Pražské plynárenské se koalice jednomyslně shodla, Pospíšil na jednání nebyl

11. 04. 2019
Piráti: na snížení počtu členů v dozorčí radě Pražské plynárenské se koalice jednomyslně shodla, Pospíšil na jednání nebyl

Praha, 11. dubna 2019. Na pondělní koaliční poradě se zástupci všech koaličních stran jednomyslně shodli na tom, že se sníží počet členů v dozorčí radě Pražské plynárenské z 9 na 6 členů, kdy mezi členy dozorčí rady nadále nebudou zástupci managementu, kteří absurdně hlídali sami sebe. Pan Pospíšil na této schůzce nebyl a zjevně si od radního Chabra nezjistil, na čem se koalice domluvila. Jeho vyjádření tak plyne z neúplných informací.

„Dohodnutý postup koalice je v souladu se záměrem snižování počtu placených členů dozorčích rad, stejně jako tomu bylo nedávno ve společnosti Trade Center Praha. Tímto krokem ušetří plynárny řádově miliony korun ročně. Rušená tři místa v dozorčí radě nejsou vyhrazená pro zástupce zaměstnanců dle zákona o obchodních korporacích, jako je tomu třeba v Dopravním podniku. Reálně jde o zástupce managementu. Dozorčí rada má přitom kontrolovat management, takže její členové zjevně nemohou kontrolovat sami sebe. Dozorčí rada bude samozřejmě se zaměstnanci plynáren komunikovat, což jsem osobně slíbil zástupcům odborů,“ dodává k celé situaci primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Aby byl zachován vliv zaměstnanců na orgány společnost, Piráti přišli s návrhem zřídit při dozorčí radě výbor pro zaměstnance. Výbor je mnohem operativnější a má v komunikaci k zaměstnancům více volnosti. Snižuje se riziko, ze se citlivé informace z dozorčí radě vynesou a způsobí to ve společnosti nestabilitu.

Několik informací k údajným zástupcům zaměstnanců:

  • Mgr. Miroslav Vránek je jako vedoucí odboru komunikace a PR dlouhodobě odpovědný za zadávání zakázek v oblasti marketingu, již v lednu tohoto roku se objevily v médiích informace o zadávání velkého množství zakázek bez výběrového řízení.

  • Ing. Petra Zemanová je jako vedoucí odboru správy aktiv zodpovědná za centrální nákupy.

  • Petr Klepáček má jakožto vedoucí odboru prodeje v kompetenci obchodní aktivity Pražské Plynárenské.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články