Piráti hledají schopného člověka do dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy

Piráti hledají schopného člověka do dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy

Klub Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy hledá vhodného kandidáta do dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy. Sháníme odborníka na dopravu nebo auditora, právníka, účetního ale i protikorupčního analytika, který má zkušenosti z dozorčí rady a s řešením korupčních kauz. Člověka, který zvládne vyjednávat a formulovat oponentní názor vůči představenstvu společnosti a zasadí se o její zprůhlednění, o nastavení účinného vnitřního kontrolního systému a prověření kontroverzních účetních případů.

Člen dozorčí rady se účastní 1x měsíčně jednání tohoto orgánu (podrobněji je toto uvedeno ve stanovách společnosti v části věnované působnosti dozorčí rady). Organizuje kontrolu účetních dokladů a smluv, komunikuje s představenstvem a ostatními členy dozorčí rady, politickým klubem a gesčním radním, případně dalšími politickými představiteli. Připravuje písemné dokumenty. Při tom všem je ale schopen dodržet závazek loajality ke společnosti a mlčenlivosti k jejím chráněným informacím.

Zaujala Vás nabídka? Podrobněji se můžete na ni podívat na pirátském fóru! Přihlášku lze podat elektronicky na e-mail lidepraha@pirati.cz do neděle 21. 3. 2021, 23:59. neděle 28. 3. 2021, 23:59 Zastupitelský klub si vyhrazuje právo termín prodloužit. Uchazeč by nám měl zaslat svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a odpovědi na následující otázky:

Proč se hlásíte do dozorčí rady DPP, a.s.?

  • Proč si myslíte, že jste vhodný/vhodná pro vykonávání funkce člena dozorčí rady v dané společnosti? Jaké profesionální předpoklady splňujete?
  • Jakým způsobem hodláte ve funkci pracovat? Jaké cíle si stanovujete pro svou funkci v dozorčí radě? Na jakou oblast činnosti společnosti se chcete v rámci dozorčí rady zaměřit?
  • Jaké máte zkušenosti z oblasti správy majetku, řízení podniku nebo práva?

Kandidáti budou porovnáni mezi sebou a zhruba 3-5 kandidátů (podle uvážení výběrové komise) bude pozváno k osobní prezentaci. Celé výběrové řízení bude ukončeno do 2 měsíců od jeho vypsání. Na základě výsledku výběrového řízení může být doporučenému uchazeči nabídnuta i jiná odborná funkce se srovnatelnou kvalifikací. Kandidát zasláním své přihlášky dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení a jeho případného přezkumu. V případě úspěchu kandidát souhlasí se zveřejněním svého profilu na stránkách Pirátské strany.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články