Kategoricky odmítáme možnost vyvádění peněz z dopravního podniku ze strany Pirátů. Záležitost bude řešit dozorčí rada

20. 05. 2020
Kategoricky odmítáme možnost vyvádění peněz z dopravního podniku ze strany Pirátů. Záležitost bude řešit dozorčí rada

Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení Kverulant.org, že se Piráti (nebo Zdeněk Hřib) podílejí na vyvádění peněz z Dopravního podniku skrze advokátní kancelář Rowan Legal. Předně musíme upozornit na to, že Piráti mají na dění v Dopravním podniku jen velmi malý vliv. V kontrolních orgánech městské společnosti DPP mají Piráti pouze dva zástupce a v exekutivních orgánech nikoho. DPP je tak plně pod taktovkou našich koaličních partnerů – Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Primátor má velice omezenou možnost do vnitřních záležitostí této městské společnosti zasahovat. Myslet si, že by primátor Zdeněk Hřib mohl jakkoliv čerpat finance z DPP do vlastní kapsy jsou zcela nepodložené a absolutně je kategoricky odmítáme. Mrzí náš, že server Kverulant.org používá velmi zavádějící formulaci “vyvádění peněz”. Použitím tohoto slova totiž podsouvá čtenářům domnění, že každá proplacená faktura v DPP je rovná krádeži.

Transparentnost a protikorupční politika jsou pro Piráty prioritou – ať už na celostátní, nebo komunální úrovni. Přestože podnět od Kverulant.org obsahuje mnoho zavádějících informací, dílčí zjištění považujeme za relevantní a nebereme na lehkou váhu, že mohlo dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách a případných interních procedur DPP. Právě proto kancelář primátora celou záležitost obratem předala k řešení dozorčí radě DPP, což je v těchto případech standardní postup.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články