Pražští radní schválili způsob využití bytů pro osoby v sociální tísni na rok 2022

13. 12. 2021
Pražští radní schválili způsob využití bytů pro osoby v sociální tísni na rok 2022

Rada hl. m. Prahy dne 13. prosince 2021 schválila způsob využití městských bytů pro občany v sociální tísni do konce roku 2022. Praha se prostřednictvím pronájmu bytů osobám v sociální tísni podílí na řešení tíživé životní situace několika stovek Pražanů. Současná koalice se také zavázala, že žádné pražské dítě ani senior nebude žít na ubytovně nebo v azylovém domě. Mimo jiné i pro tyto cíle byl vytvořen výhled pronájmu městských bytů pro jednotlivé skupiny ohrožených domácností do konce roku 2022.

Praha standardně pronajímá byty pro osoby v sociální tísni žadatelům z pořadníku, kterých je aktuálně přes 700 a jejich počet stále stoupá. Díky dnes schválenému materiálu se ale městské byty dostanou i ke specifickým cílovým skupinám například z projektů, které realizuje sociální odbor magistrátu. Konkrétně půjde o domácnosti z projektů transformace ústavní péče a reformy péče o duševní zdraví, lidi ubytované v humanitárních hotelích, které Praha provozuje, klienty dětských domovů a osoby s poruchou autistického spektra.

„Vzhledem k tomu, že poptávka po bytech vyplývající z jednotlivých projektů v sociální oblasti výrazně převyšuje možnosti bytového fondu Prahy, bylo potřeba stanovit poměr, v jakém budou jednotlivé cílové skupiny uspokojeny. Nadále platí, že všichni nájemci městských bytů musí dodržovat stanovená pravidla. V případě, že jsou porušována, může město nájem vypovědět,“ uvádí radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Do konce roku 2022 bude možné pro účely sociálního bydlení pronajmout zhruba 100 malých bytů, 75 středně velkých bytů a 75 velkých bytů. Nejde pouze o byty ve správě Prahy, ale i o byty ve správě městských částí zrekonstruované za peníze z Fondu rozvoje dostupného bydlení.

„V oblasti rozvoje sociálních služeb, stejně jako v řešení situace ohrožených skupin Pražanů, má hlavní město velký historický dluh. Jsem proto ráda, že se daří využívat různé zdroje bydlení cíleně a flexibilně, abychom mohli zlepšit kvalitu života pražských domácností,” říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Praha má 7 266 bytů. Zhruba 750 je určeno pro seniory a necelých 500 jsou byty pro lidi se zdravotním postižením. Pro podporované profese je vyhrazeno 1574 bytů a v režimu sociálního bydlení je pronajato zhruba 670 bytů. Zbylí nájemníci, kterým byly městské byty pronajaty v minulosti, nespadají pod žádnou z těchto cílových skupin.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články