Pražská rada schválila chabá pravidla pro obsazování dozorčích rad, stejně je porušuje

24. 11. 2017
Pražská rada schválila chabá pravidla pro obsazování dozorčích rad, stejně je porušuje

V listopadu 2016 rada hlavního města Prahy po dlouhodobé snaze Pirátů konečně schválila pravidla pro obsazování dozorčích rad a představenstev firem s majetkovou účastí Prahy. Jednalo se o reakci na usnesení zastupitelstva z listopadu 2015 z pera Pirátů. V něm zastupitelstvo radě uložilo, aby pravidla připravila.

Cílem Pirátů bylo skoncovat s politickými trafikami v dozorčích radách a představenstvech pro politiky a jejich kamarády. „Chtěli jsme zavést čtyři hlavní pravidla. Aby bylo zřejmé, kdo kterého člověka nominoval, aby zástupce měl odborné předpoklady pro výkon funkce, aby se k nominacím vyjadřovala nominační komise jako poradní orgán a aby byl omezený počet funkcí v různých firmách, které může zastávat jeden člověk. Rada nakonec schválila pouze omezení počtu funkcí, a to na dvě. Problém politických trafik tak vůbec nevyřešila,“ shrnuje předseda zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský, který se problematikou politických trafik zabývá.

Po roce od přijetí pravidel se Piráti rozhodli vyhodnotit, jaký mají pravidla dopad na reálné fungování. „Zjistili jsme, že rada porušuje i ta chabá pravidla, která si schválila. Hned čtyři zástupci ANO sedí na více než 2 místech v orgánech městských firem, což je podle pravidel maximum. Jeden z nich je dokonce ve čtyřech dozorčích radách. To je absurdní,“ shrnuje zjištění Pirátů zastupitel Adam Zábranský, který kontrolu provedl.

Zástupci ANO, kteří působí ve více než ve 2 městských firmách zároveň:

  • Ondřej Prokop (ANO, zastupitel) - člen dozorčí rady 4 městských firem: Operátor ICT, Zdroj pitné vody Káraný, Pražská vodohospodářská společnost, Pražská energetika Holding (celková odměna: cca 80 000 Kč měsíčně i se započítáním pravidelných tantiém). Kromě toho ještě člen správní rady KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO a místopředseda představenstva firmy Jihoměstská majetková (což jsou společnosti Prahy 11).
  • Jaroslav Štěpánek (ANO, zastupitel) - člen dozorčí rady 3 městských firem: Dopravní podnik, Pražská energetika, TRADE CENTRE PRAHA (celková odměna: cca 180 000 Kč měsíčně i se započítáním pravidelných tantiém).
  • Michal Hašek (ANO, zastupitel) - člen dozorčí rady 3 městských firem: Pražská plynárenská, Kolektory Praha, Pražská strojírna (celková odměna: cca 170 000 Kč měsíčně i se započítáním pravidelných tantiém)
  • Jiří Špaňhel (ANO) - člen dorozčí rady společnosti Kolektory Praha a předseda představenstva dvou firem: Úpravna vody Želivka a Želivská provozní (celková odměna: cca 74 000 Kč měsíčně)

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články