Praha jako první úřad v Česku zavede normu, která efektivně a systémově snižuje riziko korupce

Praha jako první úřad v Česku zavede normu, která efektivně a systémově snižuje riziko korupce

Pražští radní dnes rozhodli o zavedení protikorupční normy označované ISO 37001 pro Magistrát hl. m. Prahy. Norma popisuje, jak má vypadat systém opatření pro prevenci, detekci a řešení nekalého, neetického, podvodného či nezákonného jednání v organizaci. Standard z roku 2016 vychází z nejpřísnějších národních protikorupčních norem i souvisejících mezinárodních úmluv.

Norma se zaměřuje například na analýzu interního a externího prostředí organizace, role a odpovědnosti v rámci organizace, vytváření a posilování protikorupčního klimatu v organizaci, řízení korupčních rizik, kontrolní mechanismy, související pravidla pro zaměstnance, řízení a vedení dokumentace nebo monitoring, vyhodnocování efektivity a zlepšování protikorupčního systému řízení a další oblasti. Skládá se zejména z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí organizace, nastavení systémů osobní odpovědnosti, zavedení compliance funkcí, systémů pro řízení korupčních rizik, zavedení adekvátních kontrolních mechanismů, protikorupčního vzdělávání, ochrany oznamovatelů atd.

V první fázi se bude zavedení systému týkat oblasti veřejných zakázek a nakládání s nemovitým majetkem. Za tímto účelem nyní Magistrát hl. m. Prahy vybere vhodného poradce, který pomůže připravit úřad na certifikaci a zavedení systému do praxe v roce 2024. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na výběr externího poradce byla stanovena ve výši necelých 8 milionů Kč.

„V tomto volebním období jsme udělali několik významných kroků v oblasti boje proti korupci. Praha například nově soutěží zakázky již od hodnoty půl milionu korun, data o veřejných zakázkách města i jeho příspěvkových organizací jsou přehledně zveřejněna a kdokoliv je může analyzovat. Spustili jsme také aplikaci Cityvizor zobrazující aktuální plnění rozpočtu na úroveň faktur apod. Zavedení protikorupčního systému dle mezinárodně uznávané normy je další logická aktivita, která se zaměří na procesy na celém úřadu,“ uvádí radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

„Jednou z priorit našeho úřadu je neustále nastavovat systém fungování tak, aby byl co nejtransparentnější. Jsem přesvědčen, že dnes schválené zavedení jedné z nejpřísnějších protikorupčních norem k tomu svým dílem přispěje,“ připojuje se ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

První městskou společností v Česku, která získala certifikaci systému ISO 37001, je Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Podařilo se jí to v dubnu roku 2021. Ještě předtím jako vůbec první společnost v Česku certifikaci získaly Pražské vodovody a kanalizace (PVK), ve kterých má PVS 49% majetkový podíl. Rada hl. m. Prahy v loňském roce svým usnesením žádala o zavedení normy také Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražskou plynárenskou, Pražské služby, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, Operátora ICT a Technologie hl. m. Prahy. Ty jsou zatím v procesu implementace.

ISO 37001 je v současné době nejnovější a nejpřísnější mezinárodně uznávaná protikorupční norma. Její implementací vlastník a management jednoznačně deklarují veřejnosti, svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům svoji vůli neustále zvyšovat důvěryhodnost společnosti. Vznikne např. systém efektivního odhalování korupčního jednání a efektivní ochrany oznamovatelů nekalého jednání či kategorizace všech zaměstnanců z hlediska rizikovosti korupčního jednání. V zahraničí certifikaci používají velké obchodní korporace nebo i města, jako je například kanadský Montreal.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření
07.09.2022

Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření

Pražští Piráti zveřejnili výzvu všem subjektům kandidujícím do Zastupitelstva hlavního města Prahy, která se týká transparentního řízení města. Podpisem protikorupčního závazku by se lídři stran otevřeně přihlásili k prosazení čtyř zásadních opatření. Prvním signatářem se...