Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření

Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření

Pražští Piráti zveřejnili výzvu všem subjektům kandidujícím do Zastupitelstva hlavního města Prahy, která se týká transparentního řízení města. Podpisem protikorupčního závazku by se lídři stran otevřeně přihlásili k prosazení čtyř zásadních opatření. Prvním signatářem se stal lídr kandidátky pražských Pirátů a stávající primátor Zdeněk Hřib.

Podepsáním protikorupčního závazku by další kandidáti dali najevo, že bez ohledu na svůj program a výsledek voleb berou boj proti korupci vážně a budou v dalším funkčním období prosazovat níže uvedené preventivní kroky proti korupci:

  • otevřená výběrová řízení na členy představenstev městských společností,
  • zveřejňování dat o zadaných zakázkách,
  • otevřená soutěž u sektorových zakázek,
  • odměňování členů představenstev na základě plnění předem stanovených cílů.

“Piráti jsou jediná strana bez korupce. Naše tolerance vůči takovému jednání je a vždy bude nulová. Na magistrátu se nám během našeho volebního období podařilo prosadit množství funkčních protikorupčních opatření, a to i nad rámec toho, co nám ukládá zákon. My ale chceme jít ještě dále a udělat i z městských společností co nejtransparentnější organizace, které jednají čistě v zájmu Pražanů. Přihlášení se k našemu protikorupčnímu závazku i ze strany dalších politických subjektů by bylo projevem odvahy měnit věci k lepšímu, a to bez ohledu na jinak odlišné politické programy,” říká Zdeněk Hřib, první signatář protikorupčního závazku, lídr kandidátky pražských Pirátů do pražských voleb a stávající primátor Prahy.

“Nejde zdaleka o první krok, který jsme na magistrátu v boji proti korupci podnikli. Po celé volební období jsme soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčním opatření a celé série nástrojů kontroly veřejné moci. Iniciovali jsme například zavedení mezinárodně uznávaného protikorupčního systému dle ISO 37001, a to jak na úrovni magistrátu, tak u strategických městských společností. Městská společnost Operátor ICT, která spadá do gesce primátora, už zveřejňuje data o zakázkách na portálu otevřených dat a soutěží zakázky už od hodnoty 500 tisíc Kč, navíc členové představenstva byli vybráni v otevřeném výběrovém řízení,” říká radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Tisková konference

Spuštěn byl také dashboard pro kontrolu veřejných zakázek magistrátu a příspěvkových organizací, což v českém kontextu přináší unikátní data a statistické sestavy. Praha otevřeně soutěží zakázky už od 500 tisíc Kč. Zveřejňují se roční plány veřejných zakázek nad 20 milionů korun, čímž se zvyšuje informovanost dodavatelů o plánech hlavního města zadávat velké zakázky. Díky tomu se mohou lépe připravit a město má zase možnost lepšího řízení a kontroly těchto zakázek. Piráti prosadili také projekt centrálních nákupů pro magistrát a příspěvkové organizace, díky čemuž budou nákupy potřebného zboží pro úřad efektivnější a také výhodnější. Město má také rozklikávací rozpočet Cityvizor až na úroveň faktur a šetří miliony díky zrušení tantiém pro členy představenstev a dozorčích rad městských firem.

Protikorupční závazek ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články