Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření

Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření

Pražští Piráti zveřejnili výzvu všem subjektům kandidujícím do Zastupitelstva hlavního města Prahy, která se týká transparentního řízení města. Podpisem protikorupčního závazku by se lídři stran otevřeně přihlásili k prosazení čtyř zásadních opatření. Prvním signatářem se stal lídr kandidátky pražských Pirátů a stávající primátor Zdeněk Hřib.

Podepsáním protikorupčního závazku by další kandidáti dali najevo, že bez ohledu na svůj program a výsledek voleb berou boj proti korupci vážně a budou v dalším funkčním období prosazovat níže uvedené preventivní kroky proti korupci:

  • otevřená výběrová řízení na členy představenstev městských společností,
  • zveřejňování dat o zadaných zakázkách,
  • otevřená soutěž u sektorových zakázek,
  • odměňování členů představenstev na základě plnění předem stanovených cílů.

“Piráti jsou jediná strana bez korupce. Naše tolerance vůči takovému jednání je a vždy bude nulová. Na magistrátu se nám během našeho volebního období podařilo prosadit množství funkčních protikorupčních opatření, a to i nad rámec toho, co nám ukládá zákon. My ale chceme jít ještě dále a udělat i z městských společností co nejtransparentnější organizace, které jednají čistě v zájmu Pražanů. Přihlášení se k našemu protikorupčnímu závazku i ze strany dalších politických subjektů by bylo projevem odvahy měnit věci k lepšímu, a to bez ohledu na jinak odlišné politické programy,” říká Zdeněk Hřib, první signatář protikorupčního závazku, lídr kandidátky pražských Pirátů do pražských voleb a stávající primátor Prahy.

“Nejde zdaleka o první krok, který jsme na magistrátu v boji proti korupci podnikli. Po celé volební období jsme soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčním opatření a celé série nástrojů kontroly veřejné moci. Iniciovali jsme například zavedení mezinárodně uznávaného protikorupčního systému dle ISO 37001, a to jak na úrovni magistrátu, tak u strategických městských společností. Městská společnost Operátor ICT, která spadá do gesce primátora, už zveřejňuje data o zakázkách na portálu otevřených dat a soutěží zakázky už od hodnoty 500 tisíc Kč, navíc členové představenstva byli vybráni v otevřeném výběrovém řízení,” říká radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Tisková konference

Spuštěn byl také dashboard pro kontrolu veřejných zakázek magistrátu a příspěvkových organizací, což v českém kontextu přináší unikátní data a statistické sestavy. Praha otevřeně soutěží zakázky už od 500 tisíc Kč. Zveřejňují se roční plány veřejných zakázek nad 20 milionů korun, čímž se zvyšuje informovanost dodavatelů o plánech hlavního města zadávat velké zakázky. Díky tomu se mohou lépe připravit a město má zase možnost lepšího řízení a kontroly těchto zakázek. Piráti prosadili také projekt centrálních nákupů pro magistrát a příspěvkové organizace, díky čemuž budou nákupy potřebného zboží pro úřad efektivnější a také výhodnější. Město má také rozklikávací rozpočet Cityvizor až na úroveň faktur a šetří miliony díky zrušení tantiém pro členy představenstev a dozorčích rad městských firem.

Protikorupční závazek ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koaliční smlouva podepsána!
15.02.2023

Koaliční smlouva podepsána!

Podepsali jsme společnou koaliční smlouvu! Zavazujeme se tím, že pokročíme ve velkých investicích (jako třeba metro D), prosadíme pro Prahu potřebné zákony ve Sněmovně a budeme rozvíjet moderní město podporující udržitelnou dopravu, dostupné bydlení i...