Praha aktualizuje svou protikorupční strategii. Navazuje na opatření zaváděná v tomto volebním období

Praha aktualizuje svou protikorupční strategii. Navazuje na opatření zaváděná v tomto volebním období

Pražští radní na dnešním jednání projednali návrh Protikorupční strategie Prahy na roky 2022-2027. Strategie se nejvíce zaměřuje na oblast zadávání zakázek, hospodaření s majetkem a poskytování dotací a navazuje na protikorupční opatření zaváděná v tomto volebním období. Ve čtvrtek 8. září ji bude schvalovat zastupitelstvo.

V aktuálním volebním období Praha zavedla několik klíčových opatření v oblasti transparentnosti a boje proti korupci. Rozšiřuje portál otevřených dat, spustila „rozklikávací rozpočet“ až na úroveň faktur skrze aplikaci Cityvizor, díky změně pravidel pro zadávání zakázek otevřeně soutěží zakázky už od hodnoty 500 tisíc korun, zavedla podrobnou evidenci a zveřejňování dat o zakázkách města i všech jeho příspěvkových organizací. Velké městské společnosti díky výzvě rady implementují protikorupční systém dle mezinárodně uznávané normy ISO 37001, jehož součástí je certifikace nezávislou autoritou, a na implementaci této normy se chystá i pražský magistrát.

Nová Protikorupční strategie na tyto aktivity navazuje a dále je rozvíjí. Zaměřuje se hlavně na oblasti s největším korupčním potenciálem jako je zadávání zakázek, nakládání s veřejným majetkem a poskytování dotací. Kromě opatření na úrovni města obsahuje i opatření na úrovni příspěvkových organizací, které dohromady hospodaří s miliardami korun ročně, včetně městských společností, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně.

„Součástí Protikorupční strategie je implementace a následná certifikace protikorupčního systému dle normy ISO 37001 na úrovni magistrátu, kde jsme se inspirovali například městem Québec. U veřejných zakázek se chceme zaměřit na pravidelný reporting a analýzu dat, která pomohou odhalit systémová rizika v nákupním systému města i jeho příspěvkových organizací. Hospodaření s majetkem Prahy chceme zprůhlednit skrze zveřejňování všech relevantních informací o městských nemovitostech včetně jejich aktuálního využití a realizovaných investic. Příspěvkové organizace by po vzoru Prahy měly nasadit aplikaci Cityvizor, aby veřejnost mohla zkoumat jejich hospodaření až do úrovně jednotlivých faktur,“ shrnuje zásadní body Protikorupční strategie radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Městské společnosti mají dle strategie zveřejňovat data o zadávaných zakázkách a otevřeně soutěžit sektorové zakázky od hodnoty stanovené zákonem pro standardní zakázky, tedy 2 miliony korun u dodávek a služeb a 6 milionů korun u stavebních prací. Nově by také jako primární mechanismus na výběr členů představenstev městských společností měla být používána otevřená výběrová řízení.

„Operátor ICT, což je městská společnost v mé gesci, již zavedla opatření vyplývající z Protikorupční strategie a může tak být vzorem pro ostatní městské společnosti. Otevřeně soutěží zakázky od hodnoty půl milionu korun, přehledně zveřejňuje data o zadávaných zakázkách, má veřejnou politiku odměňování a implementuje protikorupční systém dle ISO 37001,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření
07.09.2022

Piráti vyzývají ostatní kandidáty na magistrát, aby se předem zavázali k prosazování protikorupčních opatření

Pražští Piráti zveřejnili výzvu všem subjektům kandidujícím do Zastupitelstva hlavního města Prahy, která se týká transparentního řízení města. Podpisem protikorupčního závazku by se lídři stran otevřeně přihlásili k prosazení čtyř zásadních opatření. Prvním signatářem se...