Praha pronajme byty neziskové organizaci Bona. Budou sloužit klientům chráněného bydlení

12. 04. 2021
Praha pronajme byty neziskové organizaci Bona. Budou sloužit klientům chráněného bydlení

Rada hlavního města Prahy dnes rozhodla o pronájmu dvou městských bytů neziskové organizaci Bona, o.p.s. Organizace tyto byty poskytne svým klientům v režimu chráněného bydlení.

V pronajatých bytech budou žít klienti, kteří dosud žili v Chráněném bydlení Draháň, konkrétně ve Vile Jitka, kterou organizace Bona nemůže již dále užívat. Vzhledem k velikosti a dispozici obou bytů budou využívány více klienty sociální služby. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/m².

„Praha dlouhodobě podporuje organizace zabývající se prospěšnou činností, a to například prostřednictvím pronájmu městských bytů. Systém chráněného bydlení podporuji jako krok k deinstitucionalizaci péče o duševně nemocné občany a občanky, který jim dává možnost získat samostatnost a za podpory sociálních pracovníků stabilizovat jejich bytovou i psychickou situaci,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního znevýhodnění nebo chronického onemocnění (včetně duševních nemocí) a jejich situace tak vyžaduje pomoc jiné osoby. Pracovníci neziskové organizace připravují své klienty k budoucímu samostatnému bydlení, například s podporou terénní či ambulantní sociální služby. Cílem režimu chráněného bydlení je připravit klienty na začlenění do společnosti a pomoci jim osamostatnit se.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články