Piráti podávají ústavní stížnost: Pražská energetika Holding podle nich musí poskytovat informace.

17. 02. 2017
Piráti podávají ústavní stížnost: Pražská energetika Holding podle nich musí poskytovat informace.

Piráti podali ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že společnost Pražská energetika Holding nepodléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím. V této společnosti má Praha většinový podíl. Přesto podle soudu nemusí veřejnosti poskytovat informace. Hrozí tak například, že se veřejnost nikdy nedozví pravdu o podezřelých sponzorských smlouvách z období Petra Hulínského, který byl podezřelý ze zneužití darů na charitu.

Pražský zastupitel za Piráty Adam Zábranský si od pražského energetického holdingu vyžádal informace o odměnách vedení. „V představenstvu a dozorčí radě holdingu a jeho dceřiné společnosti Pražská energetika sedí několik pražských politiků. Zajímalo mě, kolik za to berou peněz a jestli jsou jejich odměny adekvátní,“ zdůvodňuje žádost Zábranský. Pražská energetika mu ale informace odmítla poskytnout s tím, že v ní sice má 51% účast Praha, ale podle stanov má víceméně rovnocenné postavení jako druhý akcionář, jehož podíl je zbývajících 49 %. U společnosti tak prý nepřevažuje veřejný prvek, což je podmínka pro to, aby byla povinna poskytovat informace. S touto argumentací se ztotožnil jak Městský soud v Praze, tak Nejvyšší správní soud. „My s touto argumentací nesouhlasíme. Máme za to, že pokud má město ve firmě většinový podíl, pak má tato firma povinnost poskytovat informace veřejnosti. Tak je ostatně koncipovaný i zákon o registru smluv,“ vysvětluje odborník na právo na informace Zábranský.

Piráti dlouhodobě bojují za co nejširší právo na informace, které považují za zásadní protikorupční nástroj. V prosinci Zábranský vyhrál soudní spor s Pražskou plynárenskou, která tvrdila stejně jako Pražská energetika, že žádné informace poskytovat nemusí.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články