Michálek: Chci, aby Pražská energetika nezvolila přeběhlici do své dozorčí rady.

20. 06. 2017
Michálek: Chci, aby Pražská energetika nezvolila přeběhlici do své dozorčí rady.

Dne 20. června 2017 se koná valná hromada společnosti Pražská energetika (PRE). Na ní chystá Magistrát znovu dosadit zastupitelku Hášovou do dozorčí rady společnosti a přihrát jí tak znovu odměnu 5,8 milionu. Tyto peníze nejsou odměnou za její práci, ale za přeběhlictví k ČSSD. Březina si pojistil, aby mu návrh na jmenování Hášové mu odsouhlasili jak Krnáčová, tak představitelé Strany zelených ve vládnoucí koalici. Hášová kromě dozorčí rady neuvádí ve svém životopise zkušenosti z energetiky.

Zastupitelka Hášová před jistou dobou přestoupila z opozice do koaličního klubu ČSSD. Výměnou za to jí Karel Březina přihrál luxusní flek s tučnou odměnou 1 160 617 Kč ročně, konkrétně dozorčí radu v PRE. Do ní ji navrhl na koaličním jednání Rady. Z výročních zpráv společnosti vyplývá, že se její dozorčí rada schází na cca 4 dvouhodinová zasedání ročně.

Jakub Michálek navrhl projednání tohoto bodu na Radě hlavního města Prahy a v ZHMP. Koalice však všechny tyto body odmítla diskutovat. Pražští zastupitelé mají o provozu společnosti Pražská energetika minimum informací, přesto však hlavní město Praha ovládá a dosazuje polovinu lidí v dozorčí radě a představenstvu. Město některé své firmy nevlastní přímo, ale jako dceřinné společnosti své holdingové akciovky. Holding slouží jako poklop, aby zastupitelé neviděli, co se ve firmě děje. A ačkoliv holdingy nemají žádnou samostatnou činnost, vytváří další desítky míst, ve kterých mohou sedět politici a čerpat odměny.

„Protože nám město informace tají a vlastní politickou korupci hodlá dokonat, tedy vyplatit politickou přeběhlici, koupil si jsem si jednu akcii v Pražské energetice (za 11 tisíc korun) a 20. června se budu jako akcionář účastnit její valné hromady,“ uvedl předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek.

Jakub Michálek předložil na valnou hromadu PRE návrh na snížení odměny členům dozorčí rady v souhrnné výši 5 milionů korun a naopak zvýšení dividend, které jdou z části hl. m. Praze jako akcionáři (přes holding). Dále navrhl, aby politická přeběhlice paní Hášová nebyla jmenována do funkce v dozorčí radě, ale naopak aby valná hromada doporučila zvolit do dozorčí rady někoho, kdo byl nominován čestným způsobem. Na valné hromadě se také bude ptát, co konkrétně a v jakém rozsahu paní Hášová pro pražskou energetiku dělá, že má tak vysoké odměny, vedle toho je ještě zastupitelkou, členkou mnoha výborů a má advokátní praxi.

Cílem Pirátů je dosáhnout, aby se místa v dozorčích radách městem vlastněných firem obsazovala aspoň z části ve výběrových řízeních. Mají do nich být jmenováni kvalifikovaní odborníci, má být pravidelně hodnocena výkonnost managementu a výše odměn má odpovídat výkonnosti. Takto si Piráti představují řízení státních a městských firem a tak by to napsali i do zákonů. „Je ostuda této vlády i pražské koalice, že pokračuje praxe parcelování státu a státní firmy a úřady jsou obsazovány podle stranické knížky,“ dodal k záležitosti Michálek.

Závěry Pirátů potvrzuje i zpráva společnosti Ernst & Young, které město letos zadalo analýzu, jak dobře řídí městské firmy. Podle hlavních závěrů agentury současné obsazování orgánů společnosti neodpovídá dobré praxi, dohled nad dceřinými společnostmi není ze strany Prahy vykonáván a není stanovena strategie ani plán měřitelných a ověřitelných výsledků společnosti, podle kterých by bylo vedení firmy odměňováno.

Odkaz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články