Pražská výprava bude reprezentovat na Letní olympiádě dětí a mládeže 2021

06. 10. 2020
Pražská výprava bude reprezentovat na Letní olympiádě dětí a mládeže 2021

Na základě pozvání hejtmana Olomouckého kraje k účasti pražské výpravy na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2021 v Olomouckém kraji, které se konají ve dnech 27. 6. až 2. 7. 2021, byl Radou hl. m. Prahy schválen materiál pro předpokládané výdaje.

Republikové hry Olympiády dětí a mládeže se konají pod přímou patronací Českého olympijského výboru jednou za dva roky, samostatně letní a zimní. Jejich program tvoří sportovní soutěže a v doplňkové míře i umělecké soutěže ve vymezených kategoriích žáků základních škol. Sportovní část musí respektovat soutěžní pravidla a řády sportovních svazů. Mladí reprezentanti čtrnácti krajů nastoupí na olympijský stadion, složí olympijskou přísahu, jsou svědky obřadu zapalování olympijského ohně a vztyčování olympijské vlajky, dostávají olympijské medaile, bydlí v olympijské vesnici. Účastníci, sportovci z různých krajů České republiky, tak mohou prožít emotivní atmosféru velmi podobnou skutečným olympijským hrám.

„Reprezentace hlavního města Prahy se doposud zúčastnila všech ročníků letních a zimních olympiád dětí a mládeže, které se v letech 2003 až 2020 konaly. Na letních olympiádách měly výpravy Prahy výrazně lepší výsledky než na zimních hrách. Na posledních letních hrách v Libereckém kraji vybojovali pražští sportovci historicky první zlatou medaili v celkovém hodnocení krajů. V dlouhodobém hodnocení účasti krajů na všech předešlých olympiádách je Praha z hlediska úspěšnosti na druhém místě mezi všemi kraji České republiky,“ zmínil radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Sportovní program tvoří sporty povinné, volitelné z olympijských sportů a volitelné z neolympijských sportů dle prostorových a kapacitních možností pořádajícího kraje. Snahou každého kraje je vyslat maximum sportovců, horní hranice je stanovena dle vyhlášení organizátora.

Předpokládané výdaje na zajištění účasti hl. m. Prahy na Letní olympiádě dětí a mládeže 2021 jsou 3 500 400 Kč.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články