Rada schválila zřízení nových městských ubytoven. Nahradí hostely pro lidi bez domova z pandemie covid-19

21. 06. 2022
Rada schválila zřízení nových městských ubytoven. Nahradí hostely pro lidi bez domova z pandemie covid-19

Pražští radní schválili zřízení nových městských ubytoven. Praha tak uzavírá činnost úspěšných hostelů pro lidi bez domova, které vznikly v reakci na pandemii covid-19. Prvními ubytovanými budou poslední klienti hostelů pro lidi bez domova v Praze, pro které už město nemělo nabídku vhodných bytů ani pobytových služeb. Během dvou let epidemie covidu prošlo pražskými hostely pro lidi bez domova více než 600 lidí. Někteří z nich kvůli covidu ztratili práci, byli ze dne na den bez prostředků a bez střechy a potřebovali na pár týdnů získat místo na přespání, aby se postavili na vlastní nohy. Další se do hostelů dostali po letech pobytu na ulici. Díky tomu, že měli po letech zajištěné základní zázemí, dostali možnost vydechnout si a začít spřádat plány. Například se díky tomu mohli věnovat svému zdravotnímu stavu, nastoupit cestu léčení závislostí na návykových látkách, zařídit si doklady či najít zaměstnání.

Na počátku koronavirové pandemie v roce 2020 hl. město Praha otevřelo šest humanitárních hostelů pro 350 osob bez domova, aby je ochránilo před nemocí covid-19 a současně snížilo šíření epidemie v populaci. Dalším asi 200 lidem zajistilo město ubytování v komerčních ubytovnách a vybudovalo také dvě stanová místa. Kapacita tohoto zázemí se postupně snížila na čtyři hostely v provozu. V květnu 2021 Rada hl. města Prahy rozhodla, že prodlouží provoz těchto hostelů do konce června 2022, a zajistí tak ubytování a sociální podporu pro zhruba 200 nejzranitelnějších osob. Těmto nejzranitelnější lidem město zajistilo pomoc s hledáním komerčního bydlení a ubytování, podávali žádosti o pronájem městských bytů, k umístění do domovů seniorů či jiných pobytových sociálních a zdravotních služeb. Protože bylo jasné, že dostupnost bydlení v Praze je nízká i pro střední třídu, začalo město současně připravovat vlastní městské ubytovny s cílem ubytovat ty, kterým by jinak hrozilo, že skončí zpět na ulici. Nyní Rada hl. města Prahy rozhodla, že zajistí provoz a fungování tří městských ubytoven, do kterých se začátkem července budou stěhovat klienti bez zajištěného následného bydlení či ubytování.

„Těší mě, že jsme se v rámci koalice dohodli na tak rychlém postupu a že desítky klientů, kteří by jinak skončili zpět na ulici, budou mít nyní zajištěné dostupné a kvalitní městské ubytování. Sociální pracovníci a pracovnice budou moci s těmito klienty nadále pracovat, pomoct jim při další stabilizaci jejich životní a zdravotní situace a získat více času na nalezení standardního bydlení do budoucna,“ uvedl radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Městská ubytovna U Kloubových domů bude provozována pražskou příspěvkovou organizací Trade centre Praha, a. s., koordinátorem ubytovny bude Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) a sociální práci zde bude vykonávat Armáda spásy. V této ubytovně budou bydlet osoby, které mohou být vzhledem k věku či zdravotnímu stavu zvláště zranitelné. Pro tyto klienty může být pobyt na ulici ohrožující a je pro ně z důvodu zranitelnosti obtížné zajistit si například komerční ubytovnu či jinou formu ubytování. Městská ubytovna Neklanova bude v provozu od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024. Bude součástí systému městských ubytoven v režimu dlouhodobého pronájmu na dva roky. Ubytuje 45 žen, kterým by jinak hrozil návrat na ulici, sociální práci zde bude vykonávat organizace Jako doma. Ubytovna Strojírenská poskytne ubytování pro 30 osob, pracovat zde bude organizace Naděje.

„V současné koalici se de facto shodujeme na tom, že bydlení je základní lidské právo a zajistit lidem střechu nad hlavou je základní funkcí města. Považuji to za dobrou zprávu nejen pro lidi ohrožené ztrátou bydlení, ale i pro sociální pracovníky, pro které je frustrující pomáhat lidem bez šance na návrat do důstojných životních podmínek, a tudíž bez možnosti nabrat sílu na překonání mnohdy extrémně těžkých problémů,” uvedla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

„Projekt humanitárních hostelů, které Praha za covidu otevřela, končí mimořádným úspěchem: pro více než 90 % ze tří set lidí bez domova se podařilo nalézt trvalé bydlení. Ukázalo se, že naprostá většina lidí žijících na ulici i po velmi dlouhou dobu se v kombinaci se správnou podporou sociálních služeb dokáže začlenit zpět do společnosti a žít důstojný život. Za své vzal i mýtus, že život na ulici je vědomá volba a že bezdomovci vlastně po střeše nad hlavou netouží. Mnohým lidem v hostelech se podařilo zlepšit zdravotní stav, najít si práci, a hlavně nový smysl života,” uvedl předseda Výboru pro bydlení Zastupitelstva hlavního města Prahy Pavel Zelenka.

Sociální práce v rámci městských ubytoven bude mít za úkol stabilizovat sociálně nepříznivou situaci, zmapovat možnosti ubytovaných a podpořit je v hledání dostupných standardních alternativ bydlení.

Městské ubytovny jsou systémový prvek navazující na politiku sociálního bydlení hlavního města Prahy, který má pomoci stabilizovat sociálně nepříznivou situaci osob bez přístřeší a pomoci jim najít standardnější formu bydlení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články