Praha vyčlení dalších 50 městských bytů pro učitele

25. 05. 2021
Praha vyčlení dalších 50 městských bytů pro učitele

Městská rada v pondělí 25. května 2021 schválila navýšení počtu městských bytů určených pro učitele škol zřizovaných hlavním městem Prahou. Ti si o pronájem bytu mohou žádat prostřednictvím magistrátního odboru školství.

Volné byty v domech patřících pod správu pražského magistrátu budou postupně pronajímány dle potřeb učitelek a učitelů. Nájemní smlouvy budou uzavírány standardně na dobu dvou let s možností prodloužení.

„V současnosti je pro učitele určených 330 bytů a díky navýšení jich bude 380. Učitelé mají ze všech podporovaných profesí vyčleněno nejvíce bytů. Zajištění dostupného bydlení pro vybrané profese je jednou z priorit pražské koalice, stejně jako zajištění kvalitních učitelů do pražských škol,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

„Nemůžeme si dovolit přicházet o schopné a kvalitní pedagogy, obzvlášť v této době pandemie a distanční výuky, kdy je třeba udržet a snažit se nadále zvyšovat kvalitu vzdělávání. Lákadlem poskytnutí městských bytů pro učitele chceme bojovat o každého z nich. Je třeba motivovat nejen studenty a vytvářet v nich zaujetí ve výuce, ale také zajistit učitelskou profesi atraktivní a dostupnou,” doplnil radní pro oblast školství Vít Šimral.

Ve správě magistrátu je zhruba 7 200 bytů. V tomto volebním období bylo pronajato více než 800 bytů. Zhruba 300 jich bylo pronajato občanům a občankám v bytové nouzi, přes 50 z toho rodinám z ubytoven. Zbytek byl pronajat seniorům, zdravotně znevýhodněným a podporovaným profesím

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články