Praha vyčlení dalších 20 bytů pro hasiče

31. 08. 2021
Praha vyčlení dalších 20 bytů pro hasiče

Pražští radní schválili navýšení počtu městských bytů určených pro zaměstnance Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. V tomto volebním období již hlavní město rozšířilo nabídku bytů pro podporované profese o 290 jednotek.

Městské byty budou pronajímány postupně v návaznosti na počtu uvolněných a opravených bytů v dispozici Magistrátu hl. m. Prahy. Nájemní smlouvy budou uzavírány standardně na dobu dvou let s možností prodloužení.

„V současné době je v kvótě bytů pro zaměstnance Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 63 bytů, po navýšení jich bude 83. Vnímám to jako důležitý stabilizační prvek pro tyto zaměstnance, kteří mají velmi náročné směny, a až čtvrtina z nich dojíždí za prací z mimopražských oblastí. Zajištění stabilního a kvalitního městského bydlení pro podporované profese vnímám jako jednu ze svých priorit,“ uvedl radní pro bydlení a transparent Adam Zábranský.

V květnu tohoto roku došlo také k navýšení kvóty městských bytů určených pro učitele škol zřizovaných hlavním městem Prahou. Z původních 330 bytů schválila pražská rada navýšení o 50, nyní jich je tedy k dispozici už 380. V červnu pak došlo k navýšení kvóty pro pracovníky ve zdravotní a sociální oblasti z původních 97 bytů na 147. Dále byla navýšena kvóta pro příslušníky Městské policie Praha z 300 na 330 bytů. Podporované profese jsou jednou z cílových skupin, kterým magistrát pronajímá byty. Další jsou například občanky a občané v bytové nouzi, senioři, rodiny samoživitelů či rodiny z ubytoven.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články