Praha vybuduje za evropské peníze integrovaný systém řešení bytové nouze

09. 03. 2020
Praha vybuduje za evropské peníze integrovaný systém řešení bytové nouze

Rada hl. m. Prahy dnes schválila vytvoření integrovaného systému řešení bytové nouze, do bytové nouze by se díky tomu mělo v budoucnu dostávat co nejméně Pražanů. Na realizaci získala Praha dotaci 42 milionů z Operačního programu zaměstnanost Evropské unie.

Město využije prostředky k vybudování Kontaktních míst pro bydlení v deseti městských částech a k integraci bytové a sociální politiky hlavního města. Každé kontaktní místo bude zaměstnávat navigátora a referenta podpory nájemních vztahů. Občan, kterému hrozí bytová nouze, nebo se v ní již nachází, se příchodem na kontaktní místo pro bydlení dostane do jednotného sdíleného systému řešení bytové nouze. Navigátor vyhodnotí jeho situaci a potřeby a podle toho navrhne a zprostředkuje realistické možnosti řešení. Tato systémová opatření by měla zajistit, aby stav nouze trval co nejkratší dobu a také to, aby se do něj občané nedostávali opakovaně.

„Práce kontaktních míst pro bydlení bude koordinována magistrátem, těžiště však bude na jednotlivých městských částech, které mají ke svým občanům nejblíž. Městské části, které se stanou partnery projektu, tak budou moci nabízet svým občanům lepší služby a současně ulevit přetíženým odborům. Vedle toho zřídí magistrát také vlastní kontaktní místo pro bydlení. To bude sloužit občanům městských částí, které zatím kontaktní místo nezřídily,“ uvádí Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti.

„V některých situacích postačí dávkové poradenství, jindy právní pomoc či zprostředkování mediace při potížích v soužití. V případech akutního ohrožení bude na místě zprostředkovat okamžitý přístup ke krizovému bydlení na dočasnou dobu, či azylové ubytování. Současně však bude navigátor s klientem pracovat na návazných krocích,“ vysvětluje Vít Lesák, poradce pro ukončování bezdomovectví z Platformy pro sociální bydlení, který hlavnímu městu pomáhá s vybudováním systému.

Inspiraci čerpala Praha v zahraničí, zejména ve Skotsku, které integrované systémy řešení bytové nouze na úrovni měst zavádí již od roku 2001. Posledních 10 let se díky tomu a masivní podpoře výstavby sociálního bydlení ve Skotsku snižuje počet lidí bez domova.

Získání dotace je prvním konkrétním krokem, kterým Praha hodlá naplňovat Memorandum o řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy. K memorandu se zatím připojily městské části Praha 1, 3, 7, 10 a 22 a je otevřené i pro další.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články