Praha smění pozemky se státem. Umožní výstavbu traumacentra a získá základnu pro záchranku i tenisové kurty na Letné

Praha smění pozemky se státem. Umožní výstavbu traumacentra a získá základnu pro záchranku i tenisové kurty na Letné

Dohodu o směně nemovitostí mezi hlavním městem Prahou, Českou republikou a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV) schválilo na listopadovém jednání Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Praha smění pozemky se státem a umožní tím výstavbu traumacentra, město naopak získá základnu pro záchranku, tenisové kurty na Letné a pozemky pro vybudování důležité tramvajové trati, která umožní spojení mezi Vršovicemi a Vinohrady.

„Díky vyjednanému majetkoprávnímu vyrovnání mezi hlavním městem a státem bude odblokován rozvoj daných lokalit a v rámci FNKV vznikne moderní traumacentrum. To přinese potřebné rozšíření zdravotní péče, a to jak pro Pražany, tak i pro pacienty z jiných regionů. Se státem vyjednáváme i o dalších potřebných krocích k rozvoji Nemocnice Na Bulovce, o podobě budoucího rozvoje Letňan a o financování významných městských dopravních staveb,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Hlavní město se v dohodě zavázalo poskytnout státu své pozemky mezi ulicemi Pod Rapidem, Nad Primaskou a Ruská v Praze 10, které přímo navazují na areál FNKV a mají sloužit pro jeho další rozvoj. Konkrétně na nich nemocnice plánuje vybudovat nové traumacentrum, které bude sloužit pro neodkladnou lékařskou péči o pacienty s vážnými úrazy. Tento projekt už dříve získal stavební povolení.

„Tato směna oběma stranám v dlouhodobém horizontu přinese přidanou hodnotu v podobě konsolidovaného vlastnictví pro zajištění potřebných služeb jak na straně města, tak státu. Pro rozvoj a realizaci záměrů je vyjasnění majetkového řešení vždy klíčové,“ doplňuje náměstek primátora Petr Hlaváček.

Praha naopak od státu získá objekty výjezdové stanice rychlé pomoci a zázemí v ulici 28. pluku ve Vršovicích, které v současnosti využívá Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Hlavní město jako její zřizovatel tak bude moci do zanedbané základny investovat. V současnosti už je zpracovaná studie rekonstrukce a je zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

„Je to malý krůček pro Prahu, ale velký skok pro fungovaní majetku v Praze! Jednalo se o náročná jednání, kdy jsme si museli přesně definovat jednotlivé smlouvy, přesto se podařilo finální dohodu dotáhnout během necelých čtyř měsíců a to považuji za úspěch. Nemovitosti, které ke své obsluze a funkčnosti potřebuje stát, aby i Pražanům zajistil potřebnou péči, získá na pozemcích, které státu dáváme pro vybudování traumacentra. Získáváme naopak objekty, které mají sloužit Pražanům a organizacím města. Musím říci, že se jedná o objekty naprosto klíčové,“ vysvětluje Jan Chabr, radní pro oblast správy majetku.

V rámci výměny připadne hlavnímu městu také vila se zahradou v ulici Říčanská na Vinohradech.

„Z objektu v Říčanské ulici chceme vytvořit multifunkční centrum psychiatrické a psychologické podpory. Plánujeme zde zřídit zázemí pro služby v oblasti péče o duševní zdraví a díky novým prostorám můžeme rozšířit i krizovou pomoc. Počítáme se vznikem krizových lůžek s psychiatrickou a psychologickou pomocí,“ říká Milena Johnová, radní pro zdravotnictví a sociální oblast a dodává: „Díky této výměně získáme také pozemky potřebné pro rekonstrukci výjezdového stanoviště Záchranky ve Vršovicích, které je v posledních letech v žalostném stavu, a výrazně tak zlepšíme pracovní podmínky pražských záchranářů. Za jejich skvělou práci, kterou obzvláště nyní v době koronavirové epidemie vykonávají, jim to dlužíme.“

Kromě toho Praha podle dohody dostane od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) i chybějící část pozemků pod tenisovým komplexem v Letenských sadech v Praze 7, který dlouhodobě slouží veřejnosti. Konkrétně se jedná o čtyři tenisové kurty a další budovy zázemí sportoviště. Po letech se tak vlastnictví areálu znovu sjednotí, což hlavnímu městu umožní garantovat zachování jeho stávající funkce a připravit kompletní obnovu, včetně památkově chráněné budovy bývalé klubovny.

„Členy LTC, letenského tenisového klubu, byly za dobu jeho více než stoleté existence významné osobnosti, jako Jan a Olga Masarykovi nebo Stanislav Guth-Jarkovský. Jsem moc rád, že areál LTC bude po letech opět sjednocen a po citlivé rekonstrukci bude nadále sloužit všem Pražanům,“ říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Zastupitelstvo svým rozhodnutím zároveň zrušilo své usnesení z 2. července letošního roku, kdy schválilo záměr samostatně odkoupit pozemky pod tímto sportovištěm. K realizaci tohoto kroku ale nedošlo, neboť se Praha a Česká republika následně dohodly na směnách.

Díky schválené dohodě navíc město od státu získá pozemky v areálu FNKV, na nichž vybuduje důležitou tramvajovou trať v úseku Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského), která propojí Vinohrady s Vršovicemi. V rámci tohoto projektu by měla přímo u nemocnice také vzniknout nová tramvajová zastávka, která zajistí lepší obslužnost tohoto zdravotnického zařízení městskou hromadnou dopravou.

Na základě vyhotovených znaleckých posudků mají stávající pozemky města nabízené ke směně hodnotu 286,6 milionu korun. Naproti tomu si stát svých nemovitosti cení na 288,1 milionu korun. Rozdíl hodnot majetku, který činí zhruba 1,5 milionu korun, hlavní město druhé straně doplatí. Směnu pozemků se státem už v pondělí odsouhlasila Rada hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...