Praha pronajme pět bytů dětským domovům Dolní Počernice a Klánovice. Pomohou mladým dospělým k samostatnému životu, nově začne fungovat i sdílené bydlení

22. 03. 2022
Praha pronajme pět bytů dětským domovům Dolní Počernice a Klánovice. Pomohou mladým dospělým k samostatnému životu, nově začne fungovat i sdílené bydlení

Rada hl. m. Prahy v pondělí 21. 3. schválila pronájem městských bytů pražským příspěvkovým organizacím Dětský domov Dolní Počernice a Dětský domov Klánovice. Počernickému dětskému domovu byly pronajaty dva byty, klánovickému tři. Mladým dospělým opouštějícím dětské domovy poslouží pronajaté byty jako první krok k plnému osamostatnění se.

Jeden byt pro Dětský domov Klánovice bude využíván jako sdílené bydlení pro mladé dospělé, kteří v domově dříve pobývali, spolu s vysokoškoláky, a dva byty poslouží jako startovací.

„Získat startovací byt nebo sdílené bydlení v Praze je pro mladé lidi z dětského domova jedinečnou šancí, jak zahájit samostatný život, i když jim chybí podpora rodiny a finanční zázemí. Jsem velice ráda, že město Praha takto pomáhá mladým lidem z dětských domovů,” říká ředitelka dětského domova Klánovice Dana Kuchtová.

Jeden byt pro Dětský domov Dolní Počernice se bude využívat pro tzv. rodinnou skupinu a druhý byt pro sdílené bydlení.

„Jsem velice potěšen, že je se zřizovatelem výborná domluva. Přesun rodinných skupin do běžných bytů funguje od roku 2010 a daří se i nadále. Také jsem rád, že se řeší přechod děti z dětského domova do samostatného života. Věřím, že i sdílené bydlení najde své místo a bude další podporou,” připojuje ředitel dětského domova Dolní Počernice Martin Lněnička.

„Poskytnutí sdíleného bydlení ve standardních bytech mladým dospělým opouštějícím dětské domovy považuji za klíčový krok, který jim přinese samostatnost a přirozenější prostředí pro jejich další vývoj a přechod do dospělého života. Bývalí klienti dětských domovů jsou jednou ze skupin, na kterou se v bytové politice chceme v budoucnu zaměřit více,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

„Přesun další rodinné skupiny do bytu umožní, aby děti mohly vyrůstat v přirozenějším a klidnějším prostředí, než na jaké byly zvyklé. Tento proces transformace péče o ohrožené děti Praha podporuje v sociální, zdravotní i školské oblasti a chce jej v příštích letech dokončit. Byty určené pro sdílené bydlení budou po vzoru projektu z Brna a zahraničí pomáhat mladým lidem opouštějícím ústavní péči a studentům vysokých škol,“ říká radní hl. m. Prahy pro zdravotní a sociální oblast Milena Johnová.

„S cvičnými a startovacími byty pro děti a dospívající v ústavech máme mnoho pozitivních zkušeností, sdílené bydlení je novinka, kterou bychom chtěli v Praze vyzkoušet, protože zde chybí. U obou dětských domovů, které Praha zřizuje, je naším dlouhodobým cílem, aby si mladí dospělí mohli v přirozeném prostředí vyzkoušet, jak se co nejlépe osamostatnit,“ dodává pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Praha již v minulosti pronajala 12 městských bytů počernickému dětskému domovu (z toho 4 v tomto volebním období), z nichž některé jsou využívány pro tzv. rodinné skupiny či jako startovací či cvičné byty, a 5 bytů (z toho 4 startovací a jedno detašované pracoviště) klánovickému dětskému domovu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články