Praha připravila klíčový projekt k inovacím v pražském vzdělávání pro příští tři roky

Praha připravila klíčový projekt k inovacím v pražském vzdělávání pro příští tři roky

Na pondělním zasedání Rady hl. m. Prahy byl schválen předložený materiál k projektovému záměru Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání, který reaguje na zjištění a doporučení aktuálního Krajského akčního plánu a Školní inkluzivní koncepce. Konkrétně se zaměřuje na potřebu zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoj inovací ve vzdělávání. Hlavní město bude mít z evropských zdrojů vyhrazenou finanční alokaci přesahující 350 milionů korun.

„Projekt “Inovace” je zaměřen průřezově na celý segment regionálního školství, měl by posunout kvalitu vzdělávání na území hlavního města zase o něco výš. Důraz je kladen na vzdělávání pedagogů v nových formách výuky a v nových dovednostech, zároveň ale chceme investovat do rozvoje IT ve školních učebnách nebo podpořit podnikatelské schopnosti studentů,” uvedl radní pro školství Vít Šimral. „Klíčovými agendami v rámci projektu bude například spuštění Ředitelské akademie, která pomůže vzdělávání členů školského managementu a kandidátů na ředitele pražských škol, nebo transformace kariérního poradenství na školách do individualizovaných koučinkových metod, jež odpovídají současným oborovým trendům. Do projektů bude zapojena více jak stovka partnerů v oblastech vzdělávání, digitalizace, rozvoje open-source, zelené struktury nebo podpory podnikání,“ dodal radní Vít Šimral.

Celý záměr bude ve spolupráci s Odborem projektového řízení MHMP a Pražského inovačního institutu zpracován do projektové žádosti, která bude následně zařazena mezi žádosti o finanční prostředky z evropských fondů, specificky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnosti projektu budou veřejnosti představeny na sérii červnových vzdělávacích konferencích hlavního města Prahy, které se budou zabývat otázkami kyberbezpečnosti, distančního vzdělávání nebo třeba otázkou překonání skleněného stropu ve vzdělávání a podnikání. Konference se budou konat 21. až 24. června ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Smíchovskou střední průmyslovou školou a gymnáziem i byznys klubem Opero.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pražský inovační institut zřídí rekvalifikační kurzy pro rozvoj digitálních dovedností a dalších kompetencí. Mají přispět k řešení covidové krize
09.12.2020

Pražský inovační institut zřídí rekvalifikační kurzy pro rozvoj digitálních dovedností a dalších kompetencí. Mají přispět k řešení covidové krize

Pražský inovační institut (PII) plánuje od prvního čtvrtletí příštího roku pořádat vzdělávací kurzy pro veřejnost i podnikatele, které budou rozvíjet digitální dovednosti, podporovat inovace a další kompetence. Kurzy by měly přispět k transformaci pražské ekonomiky...

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....