Praha připravila klíčový projekt k inovacím v pražském vzdělávání pro příští tři roky

Praha připravila klíčový projekt k inovacím v pražském vzdělávání pro příští tři roky

Na pondělním zasedání Rady hl. m. Prahy byl schválen předložený materiál k projektovému záměru Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání, který reaguje na zjištění a doporučení aktuálního Krajského akčního plánu a Školní inkluzivní koncepce. Konkrétně se zaměřuje na potřebu zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoj inovací ve vzdělávání. Hlavní město bude mít z evropských zdrojů vyhrazenou finanční alokaci přesahující 350 milionů korun.

„Projekt “Inovace” je zaměřen průřezově na celý segment regionálního školství, měl by posunout kvalitu vzdělávání na území hlavního města zase o něco výš. Důraz je kladen na vzdělávání pedagogů v nových formách výuky a v nových dovednostech, zároveň ale chceme investovat do rozvoje IT ve školních učebnách nebo podpořit podnikatelské schopnosti studentů,” uvedl radní pro školství Vít Šimral. „Klíčovými agendami v rámci projektu bude například spuštění Ředitelské akademie, která pomůže vzdělávání členů školského managementu a kandidátů na ředitele pražských škol, nebo transformace kariérního poradenství na školách do individualizovaných koučinkových metod, jež odpovídají současným oborovým trendům. Do projektů bude zapojena více jak stovka partnerů v oblastech vzdělávání, digitalizace, rozvoje open-source, zelené struktury nebo podpory podnikání,“ dodal radní Vít Šimral.

Celý záměr bude ve spolupráci s Odborem projektového řízení MHMP a Pražského inovačního institutu zpracován do projektové žádosti, která bude následně zařazena mezi žádosti o finanční prostředky z evropských fondů, specificky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnosti projektu budou veřejnosti představeny na sérii červnových vzdělávacích konferencích hlavního města Prahy, které se budou zabývat otázkami kyberbezpečnosti, distančního vzdělávání nebo třeba otázkou překonání skleněného stropu ve vzdělávání a podnikání. Konference se budou konat 21. až 24. června ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Smíchovskou střední průmyslovou školou a gymnáziem i byznys klubem Opero.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pražský inovační institut zřídí rekvalifikační kurzy pro rozvoj digitálních dovedností a dalších kompetencí. Mají přispět k řešení covidové krize
09.12.2020

Pražský inovační institut zřídí rekvalifikační kurzy pro rozvoj digitálních dovedností a dalších kompetencí. Mají přispět k řešení covidové krize

Pražský inovační institut (PII) plánuje od prvního čtvrtletí příštího roku pořádat vzdělávací kurzy pro veřejnost i podnikatele, které budou rozvíjet digitální dovednosti, podporovat inovace a další kompetence. Kurzy by měly přispět k transformaci pražské ekonomiky...