Hlavní město porušovalo při pronajímání bytů zákon. Radnice to nyní napravila

17. 03. 2019
Hlavní město porušovalo při pronajímání bytů zákon. Radnice to nyní napravila

Ministerstvo vnitra provedlo na popud veřejné ochránkyně práv v roce 2018 kontrolu zákonnosti pravidel pronájmu bytů hlavního města Prahy a shledalo ve 30 bodech možný rozpor se zákonem. Pravidla přitom platí od roku 2016, kdy je schválila Rada hlavního města Prahy pod vedením primátorky Adriany Krnáčové. Koalice Pirátů, Praha Sobě a Spojených sil pro Prahu připravila revizi pravidel a opravila všech 30 pochybení. Praha bude nově pronajímat byty potřebným domácnostem a bude v bytové politice více spolupracovat s městskými částmi.

Ministerstvo vnitra vytklo hlavnímu městu při kontrole Pravidel pronajímání bytů v říjnu 2018 celkem 30 pochybení. Hlavní výtky směřovaly k vstupním kritériím pro podání žádostí o nájem v městském bytě. Šlo například o vyloučení žadatelů s trvalým pobytem na území města kratším pěti let či automatické vyloučení všech žadatelů, kteří vlastní nemovitost bez toho, aby město zjistilo, zda lze spravedlivě požadovat využívání dané nemovitosti k trvalému bydlení.

U bytů pro osoby v sociální tísni pravidla vyžadovala, aby domácnost žadatele měla příjem ve výši násobku průměrné měsíční mzdy v Praze.

„Matka samoživitelka se třemi dětmi musela podle starých pravidel vydělávat minimálně 33 500 korun měsíčně, aby mohla žádat o městský byt pro osoby v sociální tísni. Přitom podle průzkumu z minulého roku má příjmy nad 30 000 korun pouze 4 procenta samoživitelek. Takové vymezení šlo naprosto proti smyslu existence bytů pro osoby v sociální tísni,“ uvádí radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.

Vedení Prahy se shodlo v koaličním prohlášení, že obecní bytový fond bude využívat efektivněji – s bydlením pomáhat lidem, kteří nedosáhnou na tržní nájem bytu, a při posuzování klást důraz na bytovou nouzi žadatele. Stávající pravidla nebyla dostatečně transparentní, neobsahovala totiž žádný klíč, na základě kterého byli nájemci vybíráni. Nová pravidla obsahují transparentní bodová kritéria i možnost individuálního posouzení situace žadatele. Současně poprvé systematicky kombinují zajištění bydlení a různých typů podpory podle individuálních potřeb nájemců, ať už jde o zdravotní či sociální služby.

Nová pravidla také kladou daleko větší důraz na spolupráci s městskými částmi, a to zvláště v případě bytů pro osoby v sociální tísni. Městské části by měly zajišťovat sociální šetření u svých občanů, kteří chtějí žádat o magistrátní byt. V případě, že bude byt přidělen a domácnost bude mít nějaké potřeby podpory, obrátí se magistrát na městskou část a podporu společně zajistí.

„Praha bude nově potřebovat úplně nové typy služeb, které za našimi nájemci dojdou až domů. Takové služby budou prospěšné i pro naše stávající nájemníky. Na zajištění jejich financování už magistrát intenzivně pracuje,“ dodává radní Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články