Město podpoří pražskou výpravu na Emil Open 2020

23. 06. 2020
Město podpoří pražskou výpravu na Emil Open 2020

Rada hl. m. Prahy schválila žádost spolku Emilova sportovní, z.s., o poskytnutí individuální účelové dotace na zajištění účasti pražské výpravy na akci 9. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2020. Jedná se o příspěvek ve výši 80 000 Kč na zajištění výpravy sportovců z Prahy a na úhradu stravy a ubytování.

Akce Emil Open byla původně naplánována na termín od 24. - 28. 6. 2020, ale vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se šířením koronaviru bylo její konání posunuto na 16. - 20. 9. 2020. Emil Open je mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením.

Očekávaný počet účastníků je 800 mladých, dosud nesportujících či začínajících amatérských sportovců, kteří se utkají v disciplínách, jako jsou atletika, plavání, stolní tenis a boccia. Akce je určena pro osoby se všemi druhy postižení ve věku 10 – 26 let.

„Moc rád takovéto akce podporuji, protože právě tito lidé potřebují stále více začleňovat do společnosti a Emil Open je jasným důkazem toho, že oni jsou těmi největšími bojovníky,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články