Praha finančně podpoří kontaktní místo pro bydlení Prahy 14

18. 05. 2021
Praha finančně podpoří kontaktní místo pro bydlení Prahy 14

Pražští radní jednali o finanční podpoře Kontaktního místa pro bydlení na území Prahy 14. Neinvestiční účelová dotace ve výši necelých 835 000 Kč umožní personální zajištění provozu tohoto místa, které poskytne poradenství lidem v bytové nouzi, do konce roku 2022. Materiál bude ještě v květnu schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Kontaktní místa pro bydlení jsou jedním z prioritních nástrojů řešení bytové nouze na území hlavního města. Nabízejí či budou nabízet dávkové, dluhové a právní poradenství, realitní zprostředkování a pomůžou zájemcům se zorientovat v nabídkách bytů nebo vyplnit žádost o byt ve správě městské části nebo magistrátu. Jsou středobodem projektu integrovaného systému řešení bytové nouze, který Praha realizuje od roku 2020 do roku 2022 z dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

„Těší mě, že se další městská část zapojila do spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy na řešení bytové nouze Pražanů. Kontaktní místa jsou zásadním nástrojem v této oblasti, a to díky širokému záběru poradenství z různých oblastí, kterého se občanovi dostane na jednom místě,” uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský k projektu, který se zaměřuje na osoby ohrožené a potenciálně ohrožené bytovou nouzí, jako jsou například nízkopříjmoví senioři, invalidé nebo rodiče samoživitelé.

Praha 14 je v pořadí šestou spolupracující městskou částí, které bude prostřednictvím operačního programu poskytnuta účelová neinvestiční dotace na financování pracovní pozice potřebné k provozu Kontaktního místa pro bydlení. V roce 2020 byla stejná dotace přidělena Praze 3, Praze 7, Praze 10, Praze 12 a Praze 22. Možnost podílet se ve spolupráci s MHMP na řešení bytové nouze v Praze prostřednictvím programu “MHMP – sociální bydlení” je stále otevřená pro další městské části.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články