Praha zásadně odmítá návrh zákona o přídavku na bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

30. 01. 2020
Praha zásadně odmítá návrh zákona o přídavku na bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Hlavní město zásadně odmítá návrh zákona o přídavku na bydlení a požaduje zachování stávající legislativy. Neuvážená změna by podle radního pro oblast bydlení Adama Zábranského přinesla kolaps jediného fungujícího pilíře podpory nájemního bydlení pro nižší střední třídu a nízkopříjmové domácnosti, paralyzovala sociální služby a prakticky znemožnila řešit problém bytové nouze občanů.

Hlavní město Praha zaslalo Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR připomínky k návrhu zákona o přídavku na bydlení a odmítlo jej jako celek. Vedení města se obává, že návrh prohloubí krizi dostupnosti bydlení a mohl by ohrozit i veřejný pořádek. Návrh navíc odmítlo dalších sedm připomínkových míst.

Návrh zákona totiž slučuje podmínky pro dávky na bydlení ze státní sociální podpory a ze zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ve výsledku návrh přejímá restrikci a zpřísněné podmínky především ze zákona o pomoci v hmotné nouzi. Významnou část potřebných však tvoří osoby, které mají pouze nižší příjmy nebo vyšší výdaje spojené s bydlením, nikoliv osoby nutně vyžadující podporu a aktivizaci. S návrhem by tedy podle vedení Prahy docházelo ke zbytečné šikaně těch občanů, kteří pouze nemají dostatek prostředků na uhrazení nájmu, zbytečně by narostla byrokracie a finanční podpora nájemného by se daleko více stigmatizovala.

„Po dobu několika měsíců jsem se účastnil příprav nového návrhu. Opakovaně vznesené námitky a pochybnosti se však nepromítly do navrhovaných změn. Současný návrh zákona tak je jednoznačně změna k horšímu a pro obyvatele Prahy by mohl mít devastující účinky. Nechceme, aby se naši občané stávali rukojmími politického boje. Trváme na tom, že jim stát nesmí brát základní prostředky pro život v našem městě. Bez příspěvků na bydlení si více než dvacet tisíc domácností v hlavním městě těžko poradí,“ uvádí Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti.

Dále se vedení města obává, že klienti azylových domů nebudou schopni hradit svůj pobyt. Jejich náklady jsou nyní hrazeny z příspěvku a doplatku plně, nově by jim chybělo každý měsíc na uhrazení služby minimálně 800 Kč. Ještě horší je návrh přídavku pro domácnosti aktuálně žijící na ubytovnách – těm by se zaplatilo pouze asi 100 Kč na noc - přičemž cena ubytovny v Praze je cca 250 Kč za noc. Měsíčně by tak každému mohlo na uhrazení přístřeší chybět přes 4 000 Kč.

„Úprava také prakticky znemožní přesun dětí a seniorů z ubytoven do nájemního bydlení, protože v prvních měsících po nastěhování nedostane rodina přídavek odpovídající nájemnému a službám, ale pouze přídavek, který dostávala na ubytovně. Snažíme se státu pomáhat – dostávat děti z ubytoven a dětských domovů a seniory z azylových domů a ulice. Šetříme tím státu nemalé prostředky, ale potřebujeme partnerství. Tento návrh je špatný a je třeba ho odmítnout jako celek,“ uzavírá radní Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články