Téměř 63 milionů z eurofondů na rozvoj komunitních center, sociálního bydlení i podporu lidí bez domova

Téměř 63 milionů z eurofondů na rozvoj komunitních center, sociálního bydlení i podporu lidí bez domova

Praha podpoří další projekty na podporu sociálních služeb z pražského operačního programu. Rada hl. m. Prahy dnes na svém pravidelném zasedání odsouhlasila investice do devíti projektů, jejichž společným cílem je podpora komunitního života, sociálního bydlení nebo problematika lidí bez domova. Projekty budou financovány prostřednictvím Operačního programu Praha – Pól růstu ve výši 63 milionu korun.

Projekty byly předloženy v rámci výzvy se zaměřením na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě, na jejíž podporu už bylo vyčleněno od roku 2020 více než 374 milionů korun. Modernizace prostor se dočkají nízkoprahové denní centrum Husitská, chráněné byty společnosti SANANIM, azylový dům Naděje nebo obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale v Praze 12, ale také sociální služba sociální rehabilitace Eset-Help v Uhříněvsi, specializující se na pomoc lidem se závažným duševním onemocněním. Na podporu dosáhly i organizace Drop-in a Polovina nebe.

Necelých 19 milionů korun je určeno pro rekonstrukci bývalé ubytovny v Praze 8 (ulice Bulovka), která poté poskytne 12 sociálních bytů pro široké spektrum budoucích nájemníků od jednotlivců po větší rodiny.

„Na řešení problému bytové nouze město zavedlo dlouhodobě celou paletu nástrojů. Zřídili jsme třeba Městskou nájemní agenturu nebo Sociálně nadační fond, nicméně řešení prostřednictvím pestré nabídky bydlení je stále třeba posilovat. Jsme proto rádi, že právě v Praze 8, kde je dlouhodobý nedostatek sociálních bytů, uspokojíme větší množství žadatelů než v současné době, a to právě díky financím z Evropské unie,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Finanční pomoc získá i Pobytové rehabilitační centrum pro nevidomé Dědina, které je jediným střediskem v České republice poskytující rekvalifikační služby a rehabilitace nevidomým a těžce zrakově postiženým osobám.

„Středisko je perfektně vybaveno kompenzačními pomůckami, chodby mají vodicí linie, venkovní zahrada je plochou pro nácvik prostorové orientace, kde je i cvičná křižovatka se zvukovým semaforem nebo nasimulovaná stanice metra. Po 27 letech provozu je renovace budov a modernizace sociálních služeb nutná. O náklady ve výši téměř deset milionů korun se podělí hlavní město a pražský operační program,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast sociální věcí Milena Johnová.

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) působí na území Prahy už od roku 2014 a pro programové období 2014-2020 získala Praha z Evropských strukturálních fondů (ESIF) více než 200 milionů EUR. Od spuštění programu bylo podpořeno více než 1 600 projektů, které Pražanům zlepšují životní prostor a kvalitu života, ale také například podporují vědu, podnikání či vzdělávání v Praze. Více naleznete na www.penizeproprahu.cz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články