Praha ukončila privatizace: Dojde již jen k privatizaci šesti domů, která byla rozjednána v minulém volebním období

19. 06. 2019
Praha ukončila privatizace: Dojde již jen k privatizaci šesti domů, která byla rozjednána v minulém volebním období

Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukončilo privatizaci bytů v majetku města, zároveň se zastupitelé usnesli, že bude zachována kontinuita v systému již zahájených privatizací. Tento krok je v souladu s programovým prohlášením koalice, kde jednotlivé kluby konstatovaly, že v rámci problematiky zvýšení dostupnosti bydlení si Praha nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů.

Privatizace u domů, kde již město v minulém volebním období zahájilo kroky vedoucí k privatizaci, bude dokončena dle stávajících pravidel. Bude zachován jak způsob prodeje po technologicky-funkčních celcích, tak i způsob naceňování domu.

„Panuje koaliční shoda i na tom, že si město ponechá dispozice k 68 prázdným bytům v domech určených k privatizaci. Do konce srpna zpracuji doplňující usnesení, které konkrétně vyřeší ukotvení dispozičních práv města k těmto prázdným bytům,“ říká radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Svůj názor na privatizaci městských bytů vyjádřila i radní Hana Kordová Marvanová, v jejíž gesci je rovněž podpora bydlení:

„V otázce privatizace městského bytového fondu jsem zastáncem názoru, že by se neměl levně privatizovat. Obyvatelům domů určených k privatizaci bylo slíbeno, že privatizace bude dokončena. Považuji proto za správné dokončit to, co bylo slíbeno, což je v souladu s principem legitimního očekávání obyvatel domů určených k privatizaci.”

Proces privatizace by podle schváleného usnesení pražských zastupitelů měl být dokončen do konce tohoto roku. Privatizace bytových domů, kde žádný krok směřující k prodeji ze strany města nebyl učiněn, dokončena nebude, s odkazem na stávající koaliční smlouvu:

„Nárůst nabídkového nájemného nejvíce zatížil skupiny nájemců s nižšími příjmy, zejména seniory a neúplné rodiny s dětmi. Praha přitom disponuje jen malým počtem vhodných bytů, které může použít k pomoci lidem, kteří na vlastnické či nájemní bydlení za tržních podmínek nedosáhnou. Praha si proto už nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací.“ V koaliční smlouvě je také uvedeno:

„Další privatizace bytového fondu nebude nadále podporována – stávající bytový fond je třeba použít pro dostupné nájemní bydlení stávajících nájemníků a Pražanů, kteří budou podporu v bydlení potřebovat.“

Domy zůstávající v majetku města čeká rekonstrukce.

„Stávající nájemníci mají obvykle nájemní smlouvy na dobu neurčitou a platí nevysoké nájemné, tudíž na tom pořád budou mnohem lépe než většina Pražanů, ačkoliv nebudou moci byty zprivatizovat. V domech, které se nebudou privatizovat, je celkem 183 prázdných bytů, které město po rekonstrukci bude moci obsadit nájemníky a pomáhat tak k řešení nedostupnosti bydlení v Praze,“ dodává radní Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články