Piráti doporučují otevřít pražské firmy lepší kontrole

15. 05. 2015
Piráti doporučují otevřít pražské firmy lepší kontrole

Piráti odeslali 14. května Radě hl. m. Prahy podněty ke zlepšení správy a zvýšení otevřenosti městských obchodních společností. Doporučují mimo jiné požadavky na odbornost členů dozorčích rad a představenstev, rozsáhlé zveřejňování informací o problematických oblastech (zejména veřejné zakázky, smlouvy, odměny členů dozorčích rad a představenstev, výdaje na sponzoring a inzerci), zvýšení pravomocí a odpovědnosti dozorčích rad a zavedení povinnosti představenstev pravidelně informovat zastupitelstvo o dění ve firmě.

„Přicházíme s konstruktivními návrhy, které by mohly alespoň částečně vyřešit známé neduhy městských firem, jako jsou politické trafiky v dozorčích radách, nevýhodné smlouvy a obecně malá informovanost zastupitelů a veřejnosti o dění v nich,“ shrnuje zastupitel za Piráty Adam Zábranský, který návrhy zpracoval.

Ústředním bodem doporučení Pirátů je definování vlastnické politiky, neboli obecných cílů účasti města v obchodních společnostech a konkrétních, měřitelných cílů pro jednotlivé firmy, jejichž plnění by následně mělo být pravidelně vyhodnocováno.

„Vlastnická politika by měla mít jednak informativní funkci, aby bylo jasné, proč vlastně Praha vlastní akcie jednotlivých firem. Zároveň by ale sloužila k tomu, aby Rada mohla zodpovědně hodnotit výkon vedení společností a jejich kontrolních orgánů,” doplňuje Zábranský.

Doporučení Pirátů jsou adresována hlavně radnímu pro majetek Michalu Haškovi, který má na starosti i akciové portfolio hl. m. Prahy. Rada má nyní dle zákona 30 dní na odpověď. Praha je většinovým akcionářem 14 akciových společností (9 z nich vlastní ze 100 %) a u 3 společností je akcionářem menšinovým. Tyto firmy pak často mají několik dceřiných, popř. i vnukovských společností. Fungují velmi netransparentním způsobem, přitom hospodaří s majetkem v hodnotě několika set miliard korun.

Podnět pirátských zastupitelů pro Radu hl. m. Prahy ve věci vlastnické politiky městských společností

Přehled akciového portfolia hl. m. Prahy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články