Piráti v tom nejedou. Budou žádat prosazení dalších konkrétních protikorupčních opatření na magistrátu i v městských společnostech

Piráti v tom nejedou. Budou žádat prosazení dalších konkrétních protikorupčních opatření na magistrátu i v městských společnostech

Po celé volební období jsme na pražském magistrátu soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčním opatření a celé série nástrojů kontroly veřejné moci. Výsledkem toho je, že se nám podařilo prosadit množství účinných a prospěšných nástrojů. I díky těmto opatřením se na magistrátu hlavního města už nekrade. Práce, která stojí za zastupitelským klubem Pirátů na pražském magistrátu, by mohla být inspirací pro další kraje - často totiž s opatřeními jdeme mnohem dál, než nám ukládá zákon. My můžeme garantovat, že s prací nekončíme a právě v souvislosti s kauzou Dozimetr budeme požadovat zavedení dalších nástrojů pro prevenci korupce, a to například u městských firem, které jsou v odpovědnosti koaličních partnerů.

Pro Piráty je důležité chránit důvěru Pražanů v politiku jako takovou a v dobré jméno Prahy. Záleží nám na tom, aby jejich peníze nemizely v kapsách jedinců, kteří chtějí zneužívat své postavení. Proto jsme po celé volební období soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčním opatření a celé série nástrojů kontroly veřejné moci. Výsledkem toho je, že se nám podařilo prosadit množství účinných a prospěšných nástrojů. Iniciovali jsme například zavedení protikorupčního systému dle ISO 37001, a to jak na úrovni Magistrátu, tak u strategických městských společností. Jde o mezinárodně uznávané standardy protikorupčního managementu.

„Jsem upřímně rád, že policie rozkryla mafiánskou chobotnici, a to nejenom kvůli osekání chapadel sahajících po veřejných penězích. Je to i důkaz, že opatření, která jsme s Piráty zavedli na radnici, opravdu fungují. Kauza se totiž vůbec netýká zakázek pražského magistrátu, ale ‚pouze’ dopravního podniku. Prosazení protikorupčních opatření na magistrátu nebylo jednoduché. Jejich oponentem byl právě Petr Hlubuček podporovaný Jiřím Pospíšilem, bývalým předsedou klubu Spojených sil pro Prahu, s tím, že navržená opatření sníží efektivitu řízení města. Ukázalo se, že efektivita řízení se nesnížila a že opatření skutečně fungovala, protože záměry, které organizovaná skupiny nemohla prosadit na magistrátu, uplatňovala právě v dopravním podniku. Proto chceme zavést stejná opatření i v městských firmách a doufáme,že se nyní změní dříve pasivní přístup našich koaličních partnerů,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m Prahy.

„Připomínám, že žádný člen Pirátů není do kauzy zapleten a naši zástupci v dozorčí radě DPP ani nehlasovali pro jmenování nikoho z představenstva DPP, protože jeho členové neprošli otevřeným výběrovým řízením. Stranou pozornosti by nicméně nemělo zůstat ani zapletení dalších stran do kauzy Dozimetr, protože její součástí je i vyšetřování u silničářů ve Středočeském kraji pod kontrolou ODS. Obviněn je i Luděk Šteffel, který byl do pražské městské firmy Operátor ICT dosazen lidmi z ANO. Poté, co jsme ho vyhodili, zakotvil na MMR pod vládou Kláry Dostálové za hnutí ANO,“ dodal Zdeněk Hřib.

Na magistrátu v gesci Pirátů byl také také spuštěn dashboard pro kontrolu veřejných zakázek magistrátu a příspěvkových organizací, což v českém kontextu přináší unikátní data a statistické sestavy. Otevřeně soutěžíme zakázky už od 500 tisíc Kč. Zveřejňujeme roční plány veřejných zakázek nad 20 milionů korun, čímž se zvyšuje informovanost dodavatelů o plánech hlavního města zadávat velké zakázky. Díky tomu se mohou lépe připravit a město má zase možnost lepšího řízení a kontroly těchto zakázek. Prosadili jsme projekt centrálních nákupů pro magistrát a příspěvkové organizace, díky čemuž budou nákupy potřebného zboží pro úřad efektivnější a také výhodnější. Máme také rozklikávací rozpočet Cityvizor na úroveň faktur. Město nově šetří miliony také díky zrušení tantiém pro členy představenstva a dozorčích rad městských firem.

„Je pro nás zásadní, abychom chránili důvěru Pražanů v politiku i v dobré jméno Prahy. Po celé volební období jsme prosazovali protikorupční opatření a několik významných se nám jich podařilo uvést v život. Spustili jsme aplikaci CityVizor, kde lze až na úroveň jednotlivých faktur dohledat, jak město hospodaří. Zakázky soutěžíme otevřeným způsobem už od 500 tisíc korun, což je výrazně níže, než ukládá zákon. Spustili jsme též internetovou aplikaci na kontrolu veřejných zakázek Prahy a více než 250 příspěvkových organizací města. Iniciovali jsme zavedení protikorupčního systému dle mezinárodně uznávaných standardů na úrovni Prahy i největších městských společností,“ říká Adam Zábranský, radní pro oblasti bydlení a transparentnosti. „Mohu garantovat, že se nezastavíme a naše opatření chceme prosadit i na úrovni městských společností, o což dlouhodobě usilujeme. Operátor ICT, kterého má v působnosti primátor, již data o zakázkách zveřejňuje a stejně jako město otevřeně soutěží zakázky už od 500 tisíc korun. Doufám, že i ostatní koaliční strany v jejich gesčních společnostech urychlí práci na zavedení těchto mechanismů,“ popsal Zábranský.

“I díky těmto opatřením se na magistrátu hlavního města už nekrade. Práce, která za námi stojí, by mohla být inspirací pro další kraje - často totiž s opatřeními jdeme ještě dál, než nám ukládá zákon. A my můžeme garantovat, že s prací nekončíme a budeme požadovat aplikaci dalších kroků i s ohledem na stávající situaci, a to například u městských firem, které jsou v gesci koaličních partnerů,” dodává Viktor Mahrik, předseda klubu Pirátů na magistrátu.

“Aktuální kauza ukazuje, že se problém korupce nevyřeší pouhou personální výměnou po volbách. Je třeba aplikovat systémová protikorupční opatření platná pro všechny. Jen tímto způsobem můžeme snížit riziko korupce,” dodal protikorupční analytik a poradce primátora Martin Kameník.

Co budou Piráti chtít prosadit ještě do konce tohoto volebního období?

  • Systém black listu pro nespolehlivé dodavatele zakázek, možnost vyřadit z budoucích výběrových řízení nespolehlivé firmy
  • Sady metodik dobré praxe pro stavební zakázky, IT, právní a jiné poradenské služby, kvalitnější příprava zadávací dokumentace, projektové řízení, prevence střetu zájmů, vyvarování se chyb z minulosti z oblasti zadávání veřejných zakázek
  • Automatický kontrolní rating zadavatelů (odborů MHMP a PO) na základě dat a sledování korupčních red flags, pokud se definují korupční rizika na základě dat, vyvarování se nestandardním operacím - např. vysoký počet přímých zadání v jednom odboru, nebo extrémní využívání externích administrátorů
  • Komplexní vlastnickou politiku vůči městských firmám, zásady corporate governance, politika odměňování představenstev ukotvená ve stanovách a zásadách, která povede k vyšší osobní odpovědnosti a průhlednějšímu hospodaření
  • Prosazení jednotného datového standardu a pravidel pro evidenci zakázek u všech městských firem a jejich napojení na platformu Golemio - díky tomu budeme mít přehled i o zakázkách městských firem v detailním rozlišení
  • Vyšší etické standardy pro poradní orgány HMP – komise a výbory - viz. kauza Džbán a pan Schmaltz, omezení střetu zájmů v poradních orgánech, přenesení pravidel kodexu zastupitele i na členy výborů

Co chtějí Piráti prosadit okamžitě vzhledem ke kauze Dozimetr?

  • Otevřená výběrová řízení na členy představenstev městských firem
  • Zveřejňovat a elektronicky evidovat všechny zakázky min. od 500 tis. Kč
  • U městských firem, které zadávají tzv. sektorové zakázky prosadit limit pro otevřené soutěže od 2 (6) mil. Kč, redukce vysokých limitů pro otevřené soutěže
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články