Piráti podali loni trestní oznámení na podezřelý prodej pozemků v Praze-Lysolajích. Kriminalisté prověřují Petra Hlubučka

Piráti podali loni trestní oznámení na podezřelý prodej pozemků v Praze-Lysolajích. Kriminalisté prověřují Petra Hlubučka

V prosinci 2021 podali Piráti trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s podezřelým prodejem pozemků v městské části Praha-Lysolaje. Tento pochybný prodej inicioval a prosadil v roce 2017 tamější starosta Petr Hlubuček za STAN. Analytický tým Pirátů zmapoval detaily prodeje na základě podnětu. Oslovil k tomu i tým nezávislých znalců, který vyhotovil posudek na odhad ceny, za kterou se podobné pozemky běžně prodávají. Ten ukázal, že byl zřejmě pozemek prodaný hluboko pod cenou a škoda může být v řádech desítek milionů korun. Na těchto pozemcích následně začali stavět byty sponzoři pražské buňky STAN a TOP 09.

Na počátku roku 2017 Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo o prodeji rozsáhlých pozemků v Praze-Lysolajích na základě žádosti Petra Hlubučka. Tehdy byly zastupitelům v podkladech doručeny pouze tři stránky znaleckého posudku, ačkoliv originální dokument čítal přes 30 stran.

„Prodej v minulém volebním období silně prosazoval Petr Hlubuček ze STAN. Původní záměr vypadal dobře, šlo o domov důchodců se startovacími byty, projekt byl vytvořen s participací místních. Proto pro projekt spolu s koalicí tehdy hlasovala i většina klubu Pirátů. Zastupitelstvo tehdy hlasovalo o převodu pozemků a o souhlasu se záměrem, aby Praha-Lysolaje prodala část pozemků za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Nicméně jak se později ukázalo, dostali jsme neúplné podklady a Lysolaje, kde vládl Petr Hlubuček, prodaly pozemky pod cenou,” říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Expertka ze znalecké kanceláře Jarmila Dušková následně dospěla k závěru, že posudek, na základě kterého rozhodovali zastupitele o prodeji, byl „nepravdivý a nevýhodný“. V prosinci 2021 zpracovalo sdružení expertů Cemap.cz odhad ceny těchto nemovitostí pro analytika Pirátů Janusze Konieczneho.

„Posudek dospěl k závěru, že hodnota prodávaných nemovitostí byla 6 717 za m2. Prodána ovšem byla za 2 499 za m2. Po odečtení základních nákladů za infrastrukturu jsem dospěl k závěru, že škoda mohla dosáhnout mnoha desítek milionů korun. Proto jsem se v prosinci 2021 rozhodl podat trestní oznámení k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze na neznámého pachatele pro možné porušení povinnosti při správě cizího majetku a křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek,“ uvedl Konieczny.

„Podali jsme trestní oznámení, protože vše naznačovalo, že byly pozemky střeleny pod cenou a škoda pro občany může být teoreticky v desítkách milionech korun. Něco takového je nepřijatelné. Celou věc jsme se rozhodli veřejně nekomunikovat, abychom nenarušili průběh vyšetřování a záhadně se třeba neztratily zásadní dokumenty a nezametly stopy. V takovýchto případech vždy pečlivě vyhodnocujeme, zda nemůže předčasná medializace policii práci zkomplikovat,“ popsal Jakub Michálek.

Pirátský analytický tým podrobně zkoumal i další osud těchto pozemků a odhalil, že na pozemcích následně začali stavět byty sponzoři pražské buňky STAN a TOP 09.

„Klíčová zde byla práce s katastrem nemovitostí, neboť někteří noví majitelé těchto nemovitosti jsou spjati s panem Hlubučkem. Zjistil jsem, že při prodeji těchto pozemků o rozloze 40 tisíc m2 neproběhlo žádné výběrové řízení, zastupitelé dostali zmanipulované podklady a prodej rozhodně neproběhl za cenu v místě a čase obvyklou, jak ukládá zákon, který dokonce připouští, že takovéto převody pozemků by mohly být prohlášeny za neplatné. Kauzu jsem konzultoval s odborníky v oblasti realitního trhu anebo i s radní pro legislativu HMP Hanou Marvanovou. Závěr byl poměrně jednoznačný,“ dodal Konieczny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti v tom nejedou. Budou žádat prosazení dalších konkrétních protikorupčních opatření na magistrátu i v městských společnostech
28.06.2022

Piráti v tom nejedou. Budou žádat prosazení dalších konkrétních protikorupčních opatření na magistrátu i v městských společnostech

Po celé volební období jsme na pražském magistrátu soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčním opatření a celé série nástrojů kontroly veřejné moci. Výsledkem toho je, že se nám podařilo prosadit množství účinných a prospěšných nástrojů....