Piráti pokračují v obsazování orgánů městských společností vítězi otevřených výběrových řízení

19. 12. 2018
Piráti pokračují v obsazování orgánů městských společností vítězi otevřených výběrových řízení

Praha, 19. 12. 2018 – Piráti vyhlásili otevřená výběrová řízení na pozice v orgánech městských společností a setkali se s enormním zájmem přihlášených. Přihlásilo se téměř 250 zájemců. Otevřená výběrová řízení jsou jedním ze základních pilířů Pirátského programu, a tak jak avizovali před volbami, dochází k naplňování tohoto slibu.

V úterý Rada hl. m. Prahy jmenovala vítěze výběrových řízení do dozorčí rady společnosti Operátor ICT, kde byli obsazeni odborníci Michal Bláha, Petr Říha a Jiří Koudelka. Posty v Pražských vodohospodářských službách a.s., získali Ing. Michaela Poláková, Ing. Tomáš Popela, Ph.D. a Mgr. Kateřina Růžičková. „V orgánech městských firem Piráti prosazují otevřená výběrových řízení“, říká Zdeněk Hřib pirátský primátor hl. m. Prahy.

Do společnosti Pražská plynárenská Holding, která dlouhou dobu slouží jen jako vyprázdněná skořápka s jedním zaměstnancem, byli dosazeni Adam Zábranský (radní pro transparentnost), Viktor Mahrik (předseda majetkového výboru) a do představenstva Jaromír Beránek (předseda výboru pro IT a Smart cities). Tím dojde k úspoře peněz hl. m. Prahy, jelikož uvolnění členové zastupitelstva hl. m. Prahy za výkon funkcí v městských společnostech ze zákona nepobírají žádné odměny. Zároveň se do budoucna Piráti zasadí o úplné zrušení Pražské plynárenské Holding, nebo pro ni naleznou způsob fungování, který bude dávat smysl.

Michal Bláha (DR, Operátor ICT)

Je nepochybně jeden z největších odborníků na tuto problematiku. Založil portál Hlídač státu, je podnikatelem (např. bývalý spolumajitel Atlas.cz). Dále je Michal Bláha členem podvýboru pro Digitální Česko. Jaká je jeho vize Smart City? “Smart City znamená rozhodování občanů a řízení managementu města na základě dat a nikoliv pocitů. Znamená stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů a KPI pro jednotlivé oblasti života. Technologie skrytá za Smart City slouží pouze jako nástroj pro postupné naplňování těchto cílů, průběžné hodnocení postupu a pro změny v řízení města.”

Petr Říha (DR, Operátor ICT)

Petr Říha je zkušený IT odborník a manažer. Působil na Ministerstvu vnitra jako ředitel odboru Hlavního architekta eGovernment a také jako vrchní ředitel pro informatiku a eGovernment. Má rovněž zkušenosti v oblasti obchodu a dodávek informačních systémů a pracoval jako Country Manager u zahraniční výzkumné a analytické společnosti. Jaká je jedna z jeho hlavních myšlenek? “Operátor ICT by měl být nositelem znalostí technologií se schopností predikovat jejich vývoj a směry. Měl by přicházet s návrhy na využití nových technologií a v těsné spolupráci s dalšími odbornými institucemi se stát tvůrcem koncepce a plánů pro rozvoj Prahy v oblasti digitalizace a automatizace.“

Jiří Koudelka (DR, Operátor ICT)

Je úspěšný vývojář a analytik, což se pro znalost prostředí Operátora ICT jistě hodí. Zároveň je členem výboru pražského zastupitelstva pro ICT a Smart City. Minulé volební období byl poradcem pirátských zastupitelů pro oblast informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy a nyní získává zkušenosti s fungováním IT ve veřejné správě jako neuvolněný zastupitel na Praze 13 . Ke své vizi působení v dozorčí radě uvádí: “Operátora ICT považuji za ideální nástroj, pomocí kterého je Praha schopná realizovat i větší IT projekty, ať už z pozice projektového řízení nebo vlastního vývoje. Při vhodném řízení a dozoru tak může městu ušetřit značné prostředky a poskytnout systémy jak pro Prahu, tak i jiná města v podobě open source aplikací.”

Ing. Tomáš Popela, Ph.D. (DR, Pražské vodohospodářské služby, a.s.)

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v oborech Chemie a technologie materiálů, Kovové materiály, Inženýrství a management a Metalurgie. Pracoval např. ve společnostech Centrum výzkumu Řež s.r.o. a Safina, a.s. V současné době zastává pozici vedoucího laboratorní sekce v nadnárodní společnosti věnující se analýzám vzorků životního prostředí a odpadů.

Ing. Michaela Poláková (DR, Pražské vodohospodářské služby, a.s.)

Je zkušenou finanční ředitelkou s praxí ze společností Avast Software a.s. či GES Media Assets. Má zkušenosti s investigativní činností v pražských společnostech, které se zabývají vodním hospodářstvím.

Mgr. Kateřina Růžičková (DR, Pražské vodohospodářské služby, a.s.)

Vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholetou praxi v oblasti advokacie, legislativy, právního poradenství a kontroly obchodních smluv. Působila také jako výkonná ředitelka České filharmonie.

Podrobné informace k personálnímu obsazení městských společností naleznete zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články