Piráti nepodporují dotace soukromým firmám

07. 05. 2015
Piráti nepodporují dotace soukromým firmám

Na zasedání zastupitelstva 14. dubna náš zastupitelský klub odmítl podpořit dotace soukromým firmám z fondů Evropské unie. Nesouhlasíme s takovým podivným přeléváním peněz, kdy lidé a firmy platí daně, část peněz z vybraných daní poté putuje do Evropské unie, a část rozpočtu Evropské unie je vyčleněna na evropské fondy, v jejichž rámci se mimo jiné dotují některé soukromé firmy.

Jak to všechno funguje? V rámci Evropské unie existuje několik fondů, které slouží k financování politik Evropské unie, podpoře hospodářského růstu členských států a tak dále. Důležitou kategorií jsou strukturální fondy, kde hraje prim Evropský fond pro regionální rozvoj. Praha z něho v období 2007-2013 v rámci svého Operačního programu Praha – konkurenceschopnost může čerpat téměř 7 miliard korun, viz(Z fondu lze čerpat ještě dva roky po jeho skončení, tudíž tento rok je poslední, kdy čerpáme peníze z tohoto programového období). Tento operační program je rozdělen na tři oblasti podpory – 1. dopravní dostupnost a rozvoj informačních technologií, 2. životní prostředí a 3. inovace a podnikání. Některé oblasti podpory jsou určeny spíše veřejnému sektoru (životní prostředí a dopravní dostupnost), některé naopak soukromým firmám (rozvoj informačních technologií, inovace a podnikání).

Právě s dotacemi soukromým firmám máme největší problém. Dle našeho názoru nevhodným způsobem narušují hospodářskou soutěž. Jen část firem si o dotace zažádá a jen část z těch, které si zažádají, dotaci dostanou. Tyto firmy pak mají oproti ostatním konkurenční výhodu v tom, že jejich rozvoj z části financuje Evropská unie (a z části Praha – funguje to tak, že většinu prostředků na projekty poskytuje Evropská unie, část Praha a část žadatel, tedy soukromá firma). A částky nejsou nijak malé. Například v úterý 14. dubna zastupitelstvo schválilo tři projekty: Nejvyšší kvalita zdravotní péče, Osazování finepitch komponent a Inovace ve výrobě tyčinek. Příspěvek z veřejných peněz u těchto projektů činil 1,36 milionu, 4,5 milionu a 5,5 milionu.

Bojovat s evropskými dotacemi na úrovni pražského zastupitelstva je tak trochu boj s větrnými mlýny. Operační programy vznikají na základě vyjednávání mezi různými zájmovými skupinami (Evropská komise, ministerstva, vláda, Magistrát hl. m. Prahy atd.) a když už jsou schválené, těžko s tím něco udělat. Piráti na pražském zastupitelstvu tak alespoň nebudou v hlasováních takovéto dotace podporovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články