Papírové kupóny jsou důležitý doplněk Opencard

31. 01. 2015
Papírové kupóny jsou důležitý doplněk Opencard

Praha vrací od 1. března 2015 možnost lidem využívat místo Opencard papírové průkazky a papírové kupóny na občanské jízdné.

Dosud mohli mít papírové kupóny pouze studenti, příměstští a lidé využívající přenosné jízdné. Nově si s levnější papírovou průkazkou vystačí děti a senioři (ušetří cca 200 Kč) a papírovou průkazku si budou moci pořídit i ostatní občané, kteří nechtějí používat Opencard.

Dosavadní karty Opencard fungují a do budoucna budou fungovat nadále stejným způsobem jako dosud. Rozšíření papírových kupónů je důležité záložní řešení, které je nezbytným mezikrokem k dlouhodobému řešení problémů v kauze Opencard. Jednání s EMS nadále pokračuje, jednou z variant je i odkup zdrojového kódu.

Pokrok v kauze Opencard

Piráti Pražanům slíbili ve volebním programu, že problém jménem Opencard vyřeší. Naši pomoc jsme v této věci nabídli primátorce Adrianě Krnáčové. Na řešení problémů v kauze Opencard pracujeme v týmu primátorky Adriany Krnáčové společně se zastupitelem Ondřejem Profantem. V této skupině jsou též poradce primátorky Ondřej Felix, expert na IT a guru českého e-governmentu, a zastupitel Radek Nepil. Velkou pomocí jsou nám úředníci z magistrátního odboru informatiky a zástupci městských organizací Dopravní podnik, ROPID a Operátor Opencard.

Dosud se nám společně podařilo:

 1. poprvé za dlouhou dobu uvést licence na Opencard do souladu se smlouvami, a tedy Praze nehrozí žádné další pokuty a nové soudní spory za budoucí používání licencí,
 2. předali jsme systém Opencard do rukou městské společnosti Operátor Opencard (do té doby nemělo město k databázi přístup),
 3. vrátili jsme dětem, seniorům a dalším občanům možnost pořídit si levnější průkazku místo Opencard a jezdit na papírové kupóny, a tedy jsme vytvořili záložní systém, pokud by nebylo možné vydávat nové karty Opencard (stávající karty fungují jako doteď).

Podle ujištění expertů Dopravního podniku nejsou stávající uživatelé Opencard ohroženi. Karta Opencard by funguje stejným způsobem jako dosud, včetně nahrávání nových elektronických kupónů. Dopravní odbavovací systém (DOS) ve správě Dopravního podniku je totiž technicky oddělen od vydávání nových karet ve správě města, takže i pokud by nebylo možné vydávat nové karty, kupóny na stávajících kartách budou fungovat dále.

Nadále vyjednáváme se společností EMS, aby si i noví zájemci mohli do budoucna pořizovat Opencard nebo si vyzvedávat náhradní kartu. V následujícím shrnutí uvádíme důležité důvody, které Piráty vedly k tomu, že budou prosazovat přechodné řešení.

S Piráty si člověk sice spojuje spíše elektronické nástroje, na druhou stranu Piráti mají v programu jejich dobrovolné použití, nikoliv nucené nahnání uživatelů do Opencard, jak to udělala v minulosti ODS. Nicméně v dané situace jsou právě papírové kupóny nejlepší variantou a důvody pro tento krok vyplývající ze složité kauzy Opencard vysvětlujeme níže.

Při rozvoji projektu je Praha v kleštích

Opencard je projekt, který stál Prahu více než 1,3 mld. Kč. Přesto Praha nevlastní nic kromě několika počítačů a omezeného počtu licencí.

 • Opencard v praxi funguje jako tramvajenka, pomocí které 160 revizorů kontroluje platnost kupónu. Ze 32 funkcí jsou dále dostupné jen dvě (průkazka do knihovny a karta na parkování). Karta další funkce sice technicky zvládá, ale Praha by patrně musela na každou aplikaci koupit pro každého občana další licenci. (Městská knihovna naštěstí žádnou aplikaci nemá a využívá pouze jednoznačné číslo karty.)
 • Praha nemá legální možnosti, jak systém rozvíjet. Podle zákona o veřejných zakázkách totiž nelze vyhlašovat výběrové řízení šité na míru pro jednu firmu, což je přesně případ Opencard. Nikdo kromě společnosti eMoneyServices (zkráceně EMS, dříve Haguess) totiž nemůže se systémem bez zdrojového kodu kvalifikovaně pracovat a údržbu tedy může poskytovat pouze EMS.
 • Společnost EMS upozornila primátorku v dopise ze dne 23. 1. 2015, že pokud Praha nezaplatí nároky, jejichž výše má být určena v probíhajícím soudním řízení, a neuzavře novou smlouvu na údržbu systému, nebude EMS systém dále udržovat. V takovém případě může být podstatným způsobem ohrožena bezpečnost spravovaných informací a prostředků, finančních toků města i DPP a kvalita služby držitelům karet. Se společností EMS nyní vedeme jednání.
 • Uzavření smlouvy mezi městem a EMS na údržbu systému je podle zákona o veřejných zakázkách problematické. Praha už to jednou udělala, dostala za to pokutu ve výši milion korun od Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zastupitelé Bohuslav Svoboda, Tomáš Hudeček a spol. jsou kvůli tomu trestně stíháni. EMS si nárokuje částku cca 4 mil. Kč měsíčně za údržbu, přičemž Operátor Opencard, a.s., má posudek, že částka by měla být podstatně nižší. Spor o cenu poskytované údržby tedy brání uzavření smlouvy mezi EMS a společností Operátor Opencard, a.s. Na jednáních s EMS chceme dosáhnout dohody ohledně náročnosti, která je třeba k údržbě systému a uzavření dohody.
 • Praha se potýká s problémem, kdy podle licenčních smluv může vydat maximálně 1 270 000 karet. V minulosti se opakovaně stávalo, že limit dohodnutý v licenčních smlouvách byl překročen a licence dodatečně dokupovány. Po dobu před dokoupením licencí byl limit překročen. EMS kvůli tomu zažalovala Prahu za porušení autorského práva. Tento limit není možné zvýšit, rovněž kvůli zákonu o veřejných zakázkách. Předchozí pokusy veřejné zakázky s jedním uchazečem na nákup dalších licencí vedly k tomu, že Praha dostala pokutu 600 tisíc korun a Dopravní podnik hl. m. Prahy dalších 500 tisíc korun.

Snižování počtu využitých licencí

Praze se díky krokům nového vedení podařilo dosáhnout stavu, kdy neporušuje žádná práva společnosti EMS. Považujeme to za dobrý základ pro budoucí jednání o transformaci projektu Opencard.

 • Když jsme se s problémem seznámili, byla Praha jen několik dní od okamžiku, kdy by dosáhla limitu 1 270 000 licencí. Počet uživatelů neustále roste, jak do Prahy přijíždějí hosté, kteří si koupí Opencard, a přibývají noví uživatelé MHD. Rozsah MHD se v rámci integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji naposledy rozšířil o část Mělnicka.
 • Společnost Operátor Opencard však zjistila, že v databázi uživatelů Opencard jsou i lidé, kteří na sebe mají napsáno i 20 karet! Takoví lidé čerpali z limitu 20 licencí. Do té doby se vyhlašovala výběrová řízení bez možnosti soutěže, ačkoliv stačilo jen důsledně se zbavovat nevyužitých karet v systému. Společnost Operátor Opencard začala v prosinci 2014 mazat tyto duplikáty, čímž postupně uvolňuje cca 70 tisíc licencí. Takový počet při současném přirozeném růstu počtu nových uživatelů vystačí cca do června 2015.
 • Bohužel toto mazání duplikátů lze provádět pouze na několika počítačích a po jednom. Operátor Opencard totiž do nedávna neměl přístupová oprávnění k serverům, na kterých běží kartový systém. Z iniciativy zastupitele Jakuba Michálka došlo po řadě měsíců žádostí k protokolárnímu předání přístupových údajů od města na jeho akciovku. (EMS se tohoto předání odmítla účastnit, dokud nebudou vyřešeny její nároky.) Operátor Opencard nyní zkoumá, do jaké míry může s databází pracovat. Přímý přístup do databáze by mimo jiné umožnil v jedné dávce identifikovat a smazat karty, které dlouhodobě nejsou používány (např. karty jednorázových hostů, návštěvníků mezinárodních konferencí, karty zemřelých apod.).
 • V roce 2012 Rada ODS a TOP09 rozhodla o tom, že karty, jejichž platnost měla vypršet, budou prodloužovány na validátorech. Musela kvůli tomu zaplatit EMS za úpravu validátorů. Tento postup se opakoval i v následujících dvou letech. To vedlo k tomu, že byla prodloužena doba platnosti dokonce i u těch karet, které nebyly používány! Tyto karty zůstávají v systému a stále započítávají do počtu evidovaných karet. Blokují tím využití licencí pro nové karty. Praha ve spolupráci s Operátorem Opencard, a.s., připravila v lednu 2015 změnu podmínek pro expiraci nevyužívaných karet, aby bylo možné licence znovu použít.
 • Vedle toho také zastupitel Jakub Michálek upozornil na to, že koalice ODS a ČSSD v červenci 2011 donutila děti a důchodce k pořízení Opencard (volební slib bezplatného jízdného z voleb 2010). Ti musí od té doby prokazovat nárok na bezplatné jízdné tím, že si koupí Opencard za 100 Kč a za 120 Kč si na ni nahrají aplikaci „bezplatné jízdné“. V důsledku tohoto rozhodnutí se podstatně zvýšil počet vydaných karet a tedy i počet potřebných licencí. Tyto sociální skupiny však mohou bez problému prokazovat nárok na bezplatné jízdné náhradní průkazkou, která se bude vydávat od března. Místo 220 Kč zaplatí jen 20 Kč, čili je to pro ně podstatně výhodnější. Praha díky tomu sníží počet využitých licencí (jde o cca 330 000 karet).

Papírové tramvajenky, pokud dojdou licence na Opencard

Problém zajištění nových karet se většiny stávajících uživatelů Opencard netýká. Novým zájemcům o tramvajenku by však znepříjemnil život. V případě vypnutí vydávání nových karet by si noví zákazníci nemohli kupovat dlouhodobé kupóny na MHD. Smůlu by měli i lidé, kteří by Opencard ztratili nebo by jim přestala fungovat. Vedle toho řada lidí nechce čipovou kartu Opencard používat a těmto lidem bychom tak vyšli vstříc.

Proto jsme navrhli urychleně zavést přechodné řešení, které bude fungovat paralelně s Opencard, aby měli noví uživatelé přístup ke stejným službám jako držitelé karty Opencard. Navržené řešení bylo schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 84 dne 27.1.2015.

 • Přechodné řešení by mělo trvat cca 2 roky, dokud nedojde k odkupu zdrojového kodu počítačových programů používaných v programu Opencard anebo přípravě a soutěži jiného dlouhodobého řešení. (Během této doby by Praha usiluje o zajištění údržby systému Opencard od EMS v potřebném rozsahu, což je nyní předmětem jednání).
 • Nejspolehlivějším a nejlevnějším záložním řešením je vydávání papírových tramvajenek s papírovými kupóny. V roce 2008 byla zavedena povinnost používat pro občanské předplatné v MHD výhradně Opencard. Dokud nebyla karta Opencard povinná v MHD, byl o ni velmi malý zájem, ačkoliv bylo vydání bezplatné. Pořídilo si ji cca 6 tisíc uživatelů.
 • Papírové kupóny jsou stále využívány pro studenty, přenosné jízdné a vnější pásma. Měsíčně se jich vydá cca 20 až 30 tisíc. To je řádově srovnatelné s počtem nových uživatelů Opencard za měsíc. Jde tedy o spolehlivé řešení. Výdej papírových tramvajenek a kupónů lze zahájit do několika dnů. Tiskopisy jsou připraveny a bylo potřeba objednat pouze tiskopisy pro roční kupóny. Výdej začne nejpozději 1. března 2015.
 • Papírový kupón s předplatným je evidován elektronicky v systému Dopravního podniku. Při ztrátě lze proto vystavit duplikát. Výhodou papírových kupónů je, že je na nich napsáno kdy končí a není třeba používat validátor. Front na přepážkách není třeba se obávat, protože kupóny jsou vydávány jako klouzavé, kupují se stejným způsobem jako elektronické kupóny a jejich platnost nemusí začínat jen na začátku měsíce.
 • Opětovné otevření možosti pořídit si papírový kupon namísto Opencard navrhoval v roce 2014 radní Vašíček z TOP 09. Tehdejší primátor Hudeček však tento záložní plán zastavil, protože si před volbami nechtěl kazit svůj mediální obraz nálepkou „papírových kupónů“. Požádal tedy společnost EMS, aby před volbami nevznášela žádné nároky a ochotně podepsal rozhodčí doložku na soud s EMS.
 • Jiné varianty než papírová tramvajenka by vyžadovaly další čas na zavedení, nejsou dosud odzkoušeny, byly by nákladnější a předjímaly by koncept dlouhodobého řešení. Např. Operátor Opencard připravil pro Radu Tomáše Hudečka plán, že by v Praze vydával karty Plzeňský dopravní podnik. Toto řešení by stálo cca 40 milionů a vyžadovalo by rozdělit zakázku na 4 dílčí podlimitní zakázky, které by byly zadány bez výběrového řízení. Výsledkem by však byl obdobný systém, v němž by Praha byla opět zcela závislá na jednom externím dodavateli. To rozhodně není podle našeho názoru vhodné přechodové řešení.
 • Městská knihovna vydává vlastní karty. Proto zastupitel Jakub Michálek vyzval Dopravní podnik, aby jednal s městskou knihovnou o tom, že by akceptovala také nové tramvajenky vydané dopravním podnikem. Tato možnost je v jednání.

Tuto zprávu publikujeme, aby měli ostatní zastupitelé a veřejnost dostatek informací. Podle našeho názoru je třeba průběžně informovat. Respektujeme přitom, že politickou odpovědnost za řešení Opencard nese Rada hl. m. Prahy a že zveřejnováním informací by neměla být poškozena pozice hl. m. Prahy ve vztahu k vyjednávání se třetími stranami.

Tato zpráva vyjadřuje výlučně názor Pirátů a nelze ji považovat za stanovisko hl. m. Prahy nebo jeho orgánů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Do promlčení kauzy Opencard zbývá 20 dní
14.11.2016

Do promlčení kauzy Opencard zbývá 20 dní

Radě Prahy zbývá posledních 20 dní, aby projednala odpovědnost Pavla Béma, Petra Hulinského a dalších politiků za vznik kauzy Opencard. Poté dojde k promlčení celého případu, jak vyplývá z informací, které Pirátům poskytl magistrát.

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi
29.09.2015

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi

Předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek dnes představil první díl analýzy kauzy Opencard. V téměř 40 stránkové analýze se podrobně zabýval počátkem projektu Opencard, tj. schválením projektu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a dále...