Piráti vítají žalobu na pravé viníky Opencard

22. 11. 2016
Piráti vítají žalobu na pravé viníky Opencard

Rada hl. m. Prahy dnes schválila podání žaloby na bývalého primátora Pavla Béma kvůli jeho podílu na kauze Opencard. Bémovi tak hrozí, že bude muset zaplatit část škody, která městu nevýhodným projektem vznikla.

Usnesením č. 2920 ze dne 22. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy na návrh primátorky Krnáčové souhlasila s podáním žaloby na náhradu úmyslně způsobené škody v souvislosti s projektem Opencard proti bývalému primátorovi MUDr. Pavlu Bémovi, popř. dalším členům Rady HMP či předsedům výborů ZHMP.

„Před rokem jsem zpracoval 40stránkovou analýzu kauzy Opencard a vyzval jsem primátorku k tomu, aby uplatnila nárok na náhradu škody. Před měsícem prošlo na výboru Zastupitelstva pro legislativu mnou připravený návrh, aby byla žaloba dopracována. A nyní se konečně podařilo žalobu schválit. Samozřejmě máme radost, že i opoziční práce má smysl,“ říká Jakub Michálek, právník a pražský zastupitel za Piráty.

„Přesná výše škody by se měla podle mého názoru odvíjet od rozsudku Městského soudu v Praze nad odsouzenými úředníky v kauze Opencard, mělo by jít o milionové částky. Nárok na náhrady škody v řízení s úředníky sice městu nakonec přiznán nebyl kvůli jeho formální chybě, ale je to dobré vodítko. Vzhledem k tomu, že určit přesnou míru zavinění může být velmi těžké, může soud výši škody určit podle svého uvážení. I kdyby to byla menší částka nebo město s žalobou neuspělo, má podání žaloby důležitý symbolický význam. Není možné, aby se primátor vykrucoval z odpovědnosti za věci, které podepíše,“ doplňuje předseda klubu Pirátů v Zastupitelstvu Jakub Michálek, který žalobu inicioval.

Advokátní kancelář původně uváděla jako termín promlčení 5. prosince 2016, podle jejího posledního posouzení jde však patrně o datum pozdější. Na okamžik promlčení však může mít soud jiný názor, Piráti proto v rámci předběžné opatrnosti doporučují podat žalobu v původním termínu, ale i pokud ji magistrát podá později, budeme doufat, že se jí soud bude zabývat věcně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články