Za zametení kauzy Opencard zodpovídá Krnáčová, měla by uhradit část škody.

26. 08. 2017
Za zametení kauzy Opencard zodpovídá Krnáčová, měla by uhradit část škody.

V září 2015 jsem primátorce Krnáčové předložil 40stránkovou analýzu s doporučeními, co udělat v návaznosti v kauze Opencard. Jedno z nich bylo urychleně zvážit žalobu na bývalého primátora Pavla Béma (ODS) a jeho náměstka Petra Hulinského (ČSSD), protože městu hrozí promlčení nároku na náhradu škody. Doporučili jsme Krnáčové, aby vybrala nezkompromitovaného advokáta s výsledky v boji proti korupci.

V prosinci 2016 jsme termín promlčení připoměli primátorce Krnáčové, která následně nechala schválit na Radě, že se žaloba podá. Ve skutečnosti ale Magistrát nic nedělal, a tak se nárok na náhradu škody v prosinci 2016 promlčel.

V lednu 2017 nechala ředitelka Magistrátu Děvěrová zpracovat analýzu advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík & partneři. Magistrát zatím nezdůvodnil, jak tuto zkompromitovanou kancelář vybral (nevíme tedy ani, zda dodržel vnitřní pravidla magistrátu pro veřejné zakázky), ale vzbuzuje to velké pochybnosti:

  • Její první šéf je bývalý premiér ČSFR Čalfa, který v minulosti pracoval pro Petra Hulinského (ČSSD), mimo jiné v kauze Spastic Hendikep, kde měli vyvádět peníze určené na postižené sportovce (pak se pan Čalfa po zásluze dostal do představenstva městské firmy PRE).
  • Její druhý šéf je odvolaný vrchní státní zástupce Rampula, který zase proslul tím, že na vrchním státním zastupitelství zametal důležité kauzy (na to upozornily Lidové noviny). Rampula dohlížel mimo jiné i nad postupem státního zastupitelství v kauze Opencard, který byl podle něj v pořádku.
  • Smlouvu Magistrát uzavřel v lednu 2017, ale zveřejnil ji až 29. března (tedy jen několik dnů před převzetím analýzy), ačkoliv podle zákona o registru smluv měla smlouvu zveřejnit do 30 dnů od uzavření.
  • Analýza od Čalfy byla extrémně drahá (limit na zakázku 1 990 000 Kč, tedy těsně pod limitem na zakázky malého rozsahu) a také zbytečná, protože dospěla ke stejnému závěru jako dříve Piráti, že nároky z doby před dubnem 2007 jsou již promlčené.
  • Advokáti se ani neseznámili s důkazy v soudním spise v kauze Opencard (seznámili se pouze s rozsudkem a obžalobou).

Na konci března 2017 advokátní kancelář analýzu dodala. Podle analýzy není vůbec jasné, že ke škodě došlo a že za ni někdo odpovídá. Navíc je podle ní nárok už promlčený, protože od škodní události uplynulo více než 10 let. Stalo se tedy přesně to, na co jsme upozornili, nárok na náhradu škody vůči Bémovi a spol. za Opencard se promlčel. Ačkoliv zastupitelé Pirátů o text analýzy žádali, Magistrát odmítl jejich žádost o informace a od března do června 2017 před nimi analýzu tajil. Temné kruhy kolem Magistrátu tedy opět zneužily správnou myšlenku (tj. řešit škodu v kauze Opencard) k tomu, aby obohatily navázané advokátní kanceláře a ještě vypracovaly Bémovi obhajobu.

V červnu 2017 Krnáčová svolala jednání Rady nikoliv do zasedací místnosti Rady, ale do Kuchyňky. V ní rozhoduje Rada bez svědků a projevy radních se nenahrávají na záznam. Zasedání Rady nebylo předem oznámeno, materiály nebyly předem rozeslány zastupitelům. Na tomto jednání Krnáčová předložila analýzu od Čalfovy kanceláře a Rada podání žaloby zrušila.

Aktuální situace je taková, že žaloba na Béma a spol. by neměla šanci na úspěch už proto, že radní nechali nárok promlčet. Dvoumilionová analýza byla vyhozené peníze a rozhodnutí bylo neveřejné a netransparentní. Advokátní kancelář Čalfy a Rampuly je stále uvedená v seznamu dvorních advokátů magistrátu, který přetrvává z dob Pavla Béma. Magistrát nesmí zadat zakázku jiné advokátní kanceláři, než která je uvedená na tomto seznamu.

Pirátská strana má za to, že za promlčení kauzy Opencard a neprůhledné řešení této kauzy minulosti odpovídají primátorka Adriana Krnáčová, která má informatiku na starosti, a ředitelka Magistrátu Děvěrová. Tímto je žádáme, aby do konce volebního období této Rady věnovaly aspoň symbolicky 10 % ze svého platu (v případě primátorky 104 681 Kč/měs.) na úhradu aspoň části škody, která jejich nekompetencí vznikla. Dále také žádáme, aby advokátní kancelář Čalfy a Rampuly byla vyřazena ze seznamu povolených kanceláří a aby pan Čalfa nezastupoval Prahu ve vedení Pražské energetiky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Do promlčení kauzy Opencard zbývá 20 dní
14.11.2016

Do promlčení kauzy Opencard zbývá 20 dní

Radě Prahy zbývá posledních 20 dní, aby projednala odpovědnost Pavla Béma, Petra Hulinského a dalších politiků za vznik kauzy Opencard. Poté dojde k promlčení celého případu, jak vyplývá z informací, které Pirátům poskytl magistrát.

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi
29.09.2015

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi

Předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek dnes představil první díl analýzy kauzy Opencard. V téměř 40 stránkové analýze se podrobně zabýval počátkem projektu Opencard, tj. schválením projektu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a dále...