Primátor Hřib: Zaslaná nabídka k Letňanům je nekompletní, pane premiére

13. 02. 2019
Primátor Hřib: Zaslaná nabídka k Letňanům je nekompletní, pane premiére

Potvrzuji, že jsem obdržel nabídku pana premiéra, nicméně tato nabídka je nekompletní. Již na našem prvním setkání jsem žádal o zaslání seznamu a parametrů budov, které stát hodlá vyklidit v důsledku stěhování. Následně jsem o tento seznam žádal i dopisem na ÚZSVM dne 5. února 2019. Tento seznam jsme bohužel stále neobdrželi a tím pádem nejsme schopni posoudit dopady stěhovaní úřadů na chod a rozvoj hlavního města. U každé budovy potřebujeme znát její rozlohu, kolik úředníků by se z ní mělo vystěhovat, její náklady na provoz a náklady na pronájem, popřípadě odhadovou cenu za prodej. Též potřebujeme znát záměr budoucího využití každé vyklizené budovy, náklady a zdroj financování jejich případné adaptace. Jsem přesvědčen, že je v nejlepším zájmu dalšího rozvoje hlavního města Prahy seznámit se s podrobnými skutečnostmi, které jsou pro nás zásadně důležité a podstatné v dalším rozhodování. Určitě nikdo nechce, aby tato akce dopadla podobně neslavně, jako někdejší plán primátora Pavla Béma na sestěhování úředníků magistrátu na jedno místo. Část vyklizených budov dodnes zeje prázdnotou a namísto úspor to je ve výsledku ještě dražší.

K nabídce pana premiéra se tedy budeme schopni vyjádřit teprve poté, až dostaneme tento seznam. Nechápu, proč ÚZSVM tento seznam tají. S ohledem na to, že je z něj vypočítaná prezentovaná návratnost celé akce, tak nevidím důvod, proč se s ním nemůžeme my i veřejnost seznámit. Tento postup ze strany státu ve mně vyvolává pochybnost, zdali je celý projekt skutečně detailně připraven a nejde pouze o součást marketingové kampaně.

Rád bych ještě upozornil, že ve věci nakládání s majetkem státu v žádném případě nechceme porušovat zákon. Porovnávání cen předmětných nemovitostí však není vůbec relevantní. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, konkrétně § 22 čl. 3. jasně říká, že: „Bezúplatně lze hmotnou věc převést pouze ve veřejném zájmu“. Je přitom nepochybné, že snížení nákladů na pronájem budovy magistrátu jednoznačně ve veřejném zájmu je. K bezúplatným převodům majetku mezi Prahou a státem ostatně v minulosti již došlo, například v případě hasičárny v Argentinské ulici, kterou město převedlo bezúplatně na stát.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...