Nový model výpočtu sportovních grantů dostal zelenou

03. 07. 2020
Nový model výpočtu sportovních grantů dostal zelenou

Zastupitelstvo hl. m. Prahy včera schválilo poskytnutí dotací na základě Programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2020 v celkové výši 420 359 000 Kč. Hlavní proměnnou pro určení částky dotace je velikost mládežnické základny daného sportu. Na základě nového matematického modelu se nyní výpočet řídí počtem členů klubů do 16 let věku, který se vynásobí s finančními náklady na vybavení sportovce a na pronájem sportoviště, z toho pak následně vzejde maximální přidělená částka grantu.

Pro toto nové hodnocení včera hlasovala i opozice, což reflektuje fakt, že je na vylepšeném systému shoda.

„V minulosti v rozdělování grantů nebyla nastavena žádná pravidla, my je naopak stabilizovali, nastavili jsme platnou metodiku, všechny koeficienty a výpočty jsou transparentně zveřejněny na webu Praha.eu., a to ještě dříve, než o nich jedná městská rada. Jsem rád, že můj návrh včera prošel napříč všemi politickými kluby Zastupitelstva hl. m. Prahy,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Celkem se Komise pro sport Rady hl. m. Prahy zabývala až 1 256 projekty. Uvedený postup Komise je v souladu zákonnými předpisy i Programem podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020 schváleném usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1958 ze dne 16. 9. 2019.

„Komise jednala transparentně. Její zasedání jsou veřejně přístupná a na webu Praha.eu je vždy vyvěšen zápis z jednání, postupy a metodika určení finančních částek u jednotlivých opatření, dokonce i zvuková nahrávka z finálního jednání 25. května. Komise má za úkol dávat doporučující stanovisko Radě, které je samozřejmě podrobeno dalšímu schvalování,“ doplnil předseda komise Ladislav Kos.

V návaznosti na vládní opatření v souvislosti s šířením nákazy koronavirem a nemoci COVID-19 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy včera schválen pozměňovací návrh, který se týká žadatelů v Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, kterým je v letošním roce navržena podpora s více než 25% snížením nebo s poklesem více než 500 000 Kč navrhované podpory oproti předchozímu období. V těchto případech bude těmto žadatelům návrh podpory pro rok 2020 navýšen o 40 % částky meziročního rozdílu. Žadatelů, kterým bylo navrženo zvýšení podpory, se tento pozměňovací návrh netýká. Stejně tak se netýká žadatelů s návrhem podpory nepřevyšujícím 200 000 Kč, kterým již byla podpora schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1238 ze dne 15. 6. 2020, na které tento materiál navazuje.

Důvodem tohoto opatření je stabilizace příjmů dotčených žadatelů v letošním roce v souvislosti s výše zmíněnou krizí.

„Městské části a sportovní kluby své peníze potřebují, aby děti a mládež, pražská veřejnost mohla kvalitně trávit volný čas. Pro většinu klubů by neposkytnutí dotace bylo absolutně devastační. A to teď v čase po první vlně epidemie COVID-19 je sportovní vyžití nesmírně důležité,“ zakončil radní Vít Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články