Plavecké centrum na Šutce se rozšíří a ve Vršovicích vznikne nová multifunkční hala

06. 09. 2021
Plavecké centrum na Šutce se rozšíří a ve Vršovicích vznikne nová multifunkční hala

Radou hl. m. Prahy byly v pondělí 6. září schváleny záměry na vypracování projektové dokumentace pro novou sportovní výstavbu, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu hlavního města pro rok 2022. Konkrétně se jedná o projekt na výstavbu venkovní části plaveckého areálu Šutka za 250 milionů korun a projekt na výstavbu sportovní haly při Gymnáziu Přípotoční za 450 milionů korun.

„Sportovní infrastruktura a její technický stav jsou klíčovými proměnnými pro další rozvoj sportu na území hl. m. Prahy. Realizace potřebných investic do vlastní sportovní infrastruktury je jeden z hlavních cílů města plynoucích z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032. Plánované investice, a to odhadovaných 450 milionů na výstavbu víceúčelové sportovní haly při Gymnáziu Přípotoční a 250 milionů pro dostavbu venkovní části Plaveckého areálu Aquacentum Šutka, výrazně pomohou navýšit kapacitu a zvýšit dostupnost sportovních zařízení provozovaných městem,” uvedl pražský radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

Z hlediska klíčové sportovní infrastruktury a s ohledem na závěry Plánu rozvoje sportu hl. m. Prahy je na území hlavního města akutní nedostatek plaveckých bazénů a víceúčelových sportovních hal pro míčové sporty s tribunou pro přibližně 3 000 diváků pro uskutečnění významných sportovních soutěží.

„Co se týká sportovní infrastruktury ve vlastnictví hlavního města, tak plaveckých bazénů Praha nyní vlastní a provozuje pouze tři – Aquacentrum Šutka, plavecký bazén Strahov a plavecký bazén na Výstavišti. Víceúčelovou halu vlastníme pouze jednu, na Královce, kterou ale sami neprovozujeme. Podle schváleného Plánu rozvoje nám ale ve městě chybí minimálně 5 plaveckých bazénů a 3 víceúčelové sportovní haly,” doplnil radní Vít Šimral.

Projektové záměry investiční části Plánu rozvoje sportu hl. m. Prahy budou pro jednotlivé roky dále upřesňovány na základě konkretizovaného zásobníku investičních projektů v rámci navazujících Akčních plánů rozvoje sportu v hl. m. Praze pro období let 2021–2024, 2025–2028 a 2029–2032. Ke každé investiční akci bude doplněna priorita, očekávaná finanční náročnost, očekávané zdroje financování včetně procentuálního podílu očekávané finanční spoluúčasti ze strany hl. m. Prahy, předpokládaný termín realizace, popis investiční aktivity včetně definice vlastnických a provozních vztahů, stupeň projektové přípravy, popřípadě jiné skutečnosti rozhodné v oblasti realizace daného investičního záměru. Hl. m. Praha pak s ohledem na připravenost projektu, dostupnost a urgentnost v kontextu celého sledovaného území, vyhodnotí a dle stanovených priorit ve fázích finančně podpoří výstavbu prioritních sportovních zařízení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články