Piráti chtějí dohlédnout na „vyvedenou“ informatiku, nominují Ondřeje Profanta

16. 03. 2016
Piráti chtějí dohlédnout na „vyvedenou“ informatiku, nominují Ondřeje Profanta

Piráti, kteří dlouhodobě neusilovali o získání zastoupení v městských firmách, nyní navrhují svého zastupitele do dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s., která v budoucnu má zastřešovat pražskou informatikou. V dozorčí radě je dlouhodobě jedno neuvolněné místo a klub Pirátů dosud narozdíl od opozičních klubů TOP09, ODS a KSČM neměl žádného zástupce v dozorčích radách městských firem. Důvodem nominace je aktuální záměr vedení Prahy vyčlenit městskou informatiku do akciové společnosti.

Piráti navrhli Radě hl. m. Prahy, aby byl do dozorčí rady společnosti Operátor ICT nominován zastupitel Ondřej Profant. Dlouhodobě problematická pražská informatika má být podle usnesení Rady postupně transformována do městské společností Operátor ICT (dříve Operátor Opencard), která převezme řadu informačních systémů od Odboru informatiky MHMP.

“Vyčlenění městské informatiky do městské akciovky - byť ho obecně podporujeme - je opravdu zásadní změna. Město si nemůže dovolit opakovat chyby minulosti z vlády ODS a ČSSD. Vzhledem k tomu, že Piráti před volbami slíbili, že dohlédnou na projekt Opencard a na zoufalý stav informatiky hlavního města, je nominace Ondřeje Profanta jediný možný krok. Když v dozorčí radě nebudeme mít svého zástupce, nebudeme mít přístup k informacím o tom, co se v akciovce děje, a nebudeme moci prosazovat Pirátský program. Cílem Ondřeje Profanta bude řešení aktuálních problémů informatiky, rozvoj Open Source a realizace schválených tezí digitální strategie, tedy dokumentu, který pomáhali připravit právě Piráti. V dlouhodobém horizontu se poté bude jednat o postupnou nápravu současného stavu, kdy Praha platí miliony za nefunkční či polofunkční software a zavedení transparentních a svobodných alternativ,” říká předseda klubu Pirátů Jakub Michálek, který nominaci zaslal primátorce Adrianě Krnáčové.

“Akciová společnost se lépe než Magistrát může přizpůsobit tržním platům a tedy najmout odborníky, které pro svou práci potřebuje. Informatika na Magistrátu dlouhdobě trpí tím, že její zaměstnanci jsou více úředníci, než kvalifikovaný personál schopný se starat o správu aplikací, databází apod. Již teď společnost přebírá velmi problematický ekonomický systém od společnosti Gordic a budou přibývat další. Je třeba, aby takto složité informační systémy někdo skutečně řídil a spravoval. Podobně jako Dopravní podnik zajišťuje služby v oblasti veřejné dopravy, zajistí Operátor ICT služby v oblasti městské informatiky. Piráti ale dohlédnou na to, aby se nestal další černou dírou na peníze. Cílový stav by měl být takový, aby pražskou informatiku řídili skuteční odborníci, a ne magistrátní úředníci,” říká zastupitel Ondřej Profant.

Ondřej Profant pracoval před svým zvolením do funkce zastupitele jako programátor, a pro hlavní město Prahu pomohl mimo jiné realizovat také projekt celopražských Otevřených dat. Poslední rok je také členem Komise ICT při Radě hlavního města Prahy. Jeho případné působení v této funkci se samozřejmě bude řídit stejnými pravidly transparence jako jakákoliv jiná činnost - pravidelné reporty, výroční zprávy, majetkové přiznání, rozpis přijmů. Odměna za tuto funkci činí 10 000 Kč měsíčně. Nominaci do funkce schválil jak klub zastupitelů, tak krajské fórum v referendu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články