Audit dal Pirátům za pravdu u podezřelých zakázek, a proto na Městské části Praha 5 končí

17. 09. 2019
Audit dal Pirátům za pravdu u podezřelých zakázek, a proto na Městské části Praha 5 končí

Praha, 17. září 2019 – Piráti odhalili zcela neakceptovatelný systém zadávání zakázek na Městské části Praha 5. V koalici se stali obratem nechtěnými, když začali vytahovat zdejší kostlivce ze skříně. Například chybně formulované zásady pro odpuštění pohledávek, nebo evidentně nezákonné vyplácení odměn zastupitelům v minulém volebním období. Na Městské části Praha 5 dochází ke změně koalice, končí Piráti a nahradit je mají TOP 09 a STAN. Skutečným důvodem výměny jsou předražené zakázky městské části, kterými se Piráti intenzivně zabývali.

„Iniciovali jsme zpracování auditu, který nám dal za pravdu. Například zakázka na výstavbu dětského hřiště byla dvojnásobně předražená. Zaměřili jsme se na průhledné hospodaření městské části bez ohledu na to, že některým zájmovým skupinám nebude tato aktivita po chuti,“ popsal aktuální situaci končící starosta za Piráty Daniel Mazur.

Piráti na Městské části Praha 5 končí v koalici poté, co audit potvrdil předražené zakázky - například na stavbu dětského hřiště za 6 milionů z minulého volebního období.

„Vznesl jsem požadavek na zpracování analýzy veřejných zakázek od roku 2016. Tato moje iniciativa vyvolala podrážděné reakce u koaličních partnerů místo aktivní podpory,“ popisuje situaci radní Štěpán Rattay zvolený za Piráty.

U dětského hřiště Kudrnova audit konstatoval předražení až o dvojnásobek, reálná cena hřiště měla být kolem 3 milionů. ANO, jejíž gesční radní Martin Slabý byl za činnost Odboru správy veřejných prostranství a zeleně OSPZ politicky odpovědný, výsledky auditu nadále zpochybňuje i přes to, že si městská část nechala vypracovat k tomuto auditu oponenturu, dle které „příslušné orgány Městské části Praha 5 mohou podniknout adekvátní kroky jak směrem k orgánům činným v trestním řízení, tak k uplatnění náhrady škody, ale především k nastavení vnitřního kontrolního systému tak, aby se obdobné nedostatky neopakovaly“. Jediným výsledkem ovšem zatím je odchod vedoucího Odboru správy veřejných prostranství a zeleně Bc. Jana Zemana.

Piráti přitom prověřili i další zakázky malého rozsahu zadávané tímto odborem a zjistili, že se nemusí jednat o jedinou takovou zakázku, viz grafy v příloze tiskové zprávy. Nezvykle velké množství zakázek malého rozsahu končí na hranici 6 milionů pro stavební práce a na hranici 2 milionů pro služby tak, aby tyto zakázky neprobíhaly v přísnějším a transparentnějším režimu, respektive tyto zakázky lze často realizovat za polovinu těchto hraničních částek. Piráti navrhli také zpracovat nezávislou datovou analýzu veřejných zakázek, ale ANO, ODS i SNOP5 zpracování takové analýzy odborným auditorem odmítli.

Nejedná se o jediný nedostatek, který Piráti v souvislosti s městskou částí řeší, zjistili např. chybně formulované zásady pro odpouštění pohledávek nebo špatný postup při odsvěřování majetku, o kterém v minulosti v rozporu se zákonem nerozhodovalo zastupitelstvo, ale pouze rada. Dalšími problémy jsou nefunkční kontrola i špatně nastavená smlouva se Vzdělávacím informačním centrem, což je o.p.s. Městské části Praha 5, nebo vágní pravidla pro poskytování dotací.

Upozorňováním na procesní nedostatky a nehospodárnost si Piráti vysloužili odchod do opozice. I přesto se jim za necelý rok řada věcí podařila, jejich přehled můžete najít na webové stránce: https://praha5.pirati.cz/aktuality/piratske-uspechy-na-Praze-5.html

Grafika 1

Výše uvedený graf ukazuje data Odboru správy veřejných prostranství a zeleně za roky 2017 a 2018. Průzkum se týká výhradně veřejných zakázek malého rozsahu v rámci uvedeného odboru. Výsledná cena zakázek na stavební práce je 96,8 % z předpokládané hodnoty zakázky. Až na naprosté výjimky (jednotky VZ) se jedná o schéma 5 oslovených, 3 obdržené nabídky (nezveřejněno na profilu, tj. nemožnost přihlásit se od úplně jiného uchazeče). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídnutou cenou je průměrně 1,7 %. Přibližný počet oslovených subjektů v uzavřeném řízení činí 14

Grafika 2

Výsledná cena zakázek na služby/dodávky je 95,5 % z předpokládané hodnoty zakázky

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články