Praha 5 je o krok blíže k vybudování nové základní školy v Košířích. Jedná se o strategickou investici v rozvoji městské části

17. 01. 2023
Praha 5 je o krok blíže k vybudování nové základní školy v Košířích. Jedná se o strategickou investici v rozvoji městské části

Na výzvu magistrátu zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo k podpisu Memorandum o spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání. Výstavba základní školy Na Výši představuje klíčovou investici do rozvoje městské části s ohledem na dlouhodobě podhodnocené kapacity základních škol. Magistrát v memorandu také přislíbil spolufinancování nové školy v realistických nákladech. Městská část by z vlastního rozpočtu takto rozsáhlý projekt nemohla sama financovat. Dále také zastupitelstvo schválilo memorandum o klíčových majetkových směnách mezi magistrátem a městskou částí. Díky tomu městská část získá zásadní pozemky, díky kterým školu Na Výši v Košířích půjde vůbec postavit. Ty dosud městská část vůbec neměla k dispozici.

„Memorandum o spolupráci mezi Prahou 5 a magistrátem o zajištění dostatečných kapacit v oblasti základního vzdělávání na území naší městské části, které dnes bylo uzavřeno, je klíčovým investičním závazkem, na který městská část dlouho čekala. Podle dostupných dat už v roce 2025 hrozí městské části nedostatečná kapacita volných míst právě pro žáky základních škol. Velice mě mrzí, že i přes intenzivní snahy Pirátů o pomoc s touto problematikou z opozice, bývalá starostka Zajíčková nechala více než půl roku ležet nepodepsané memorandum na stole ladem. Nyní se konečně dostalo k projednání zastupitelstvem,” říká Milan Kryl, místostarosta pro strategické plánování.

Zajištění podmínek pro základní vzdělávání vyplývá z § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, které určuje školský zákon. Obec je tak povinna zajistit podmínky pro plnění školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

„Díky konstruktivní opoziční práci s minulým vedením Prahy 5 byli Piráti těmi, kdo nastartoval pozitivní změny v oblasti rozvoje školských kapacit na Praze 5. S tehdejší starostkou Zajíčkovou jsme vedli s radním pro školství na pražském magistrátu Vítem Šimralem komunikaci ohledně rozvoje školských kapacit a majetkových směn na Praze 5. Nyní ve vedení městské části začínáme témata, která pálí Prahu 5, konečně posouvat, a to včetně přislíbených finančních prostředků od Hl. m. Prahy,” říká za Piráty Štěpán Rattay, radní pro majetek a kulturu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články