Praha upraví projekt dostavby Radlické radiály, aby byl v souladu se schválenými koncepčními dokumenty

Praha upraví projekt dostavby Radlické radiály, aby byl v souladu se schválenými koncepčními dokumenty

Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o nezbytnosti přepracovat projekt chystaného úseku Radlické radiály Jihozápadní město – Smíchov do podoby, která bude v souladu se schválenými koncepčními a strategickými dokumenty hl. m. Prahy jako jsou Strategický plán, Manuál veřejných prostranství a další. Podobný postup zvolilo hlavní město už při plánování dostavby východní části vnitřního Městského okruhu. Zároveň byly schváleny technické studie, které prověřují možnosti spojení Butovického a Jinonického tunelu a řeší i úpravy v oblasti mimoúrovňové křižovatky Jinonice a v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Bucharova a Butovice.

“Projekt Radlické radiály koalice přebírala ve stavu, kdy územní rozhodnutí napadlo okolo 150 účastníků řízení. Není divu, projekt byl ke svému okolí mimořádně necitlivý. Plán Radlické radiály byl kompletně přepracován, aby odpovídal potřebám moderního města. Některé velké mimoúrovňové křižovatky byly upraveny, maximum částí jsme dostali pod zem a umožnili jsme díky tomu stavbu bytů na městských pozemcích v okolí. Díky všem těmto změnám nebude Radlická radiála kráterem rozdělujícím město, ale moderní městskou komunikací, stejně jako nová podoba východní části Městského okruhu.”

Pro dostavbu chybějící části Radlické radiály v úseku Jihozápadní město – Smíchov podalo hlavní město žádost o vydání územního rozhodnutí už v lednu 2018, tedy ještě v minulém volebním období. Následně však bylo doručeno více než 300 připomínek veřejnosti ke stavbě a také byly podány tzv. námitky systémové podjatosti. Kvůli tomu se tak výrazně prodloužilo územní řízení, které ani po téměř 5 letech není ukončeno.

V reakci na množství podaných připomínek byla vytvořena „Pracovní skupina pro zlepšení stavby Radlické radiály“, mezi jejímiž členy jsou i zástupci občanských iniciativ. Cílem skupiny je zmírnit negativní dopady stavby zejména na oblast Jinonic, ale i na další přilehlé části Prahy 5, a to jak po stránce technického návrhu, tak i začlenění do území. Výsledkem má být nejvhodnější podoba z hlediska urbanistického, dopravního i co do ohleduplnosti vůči místním obyvatelům.

Při pracovních jednáních byla projednána řada námětů na úpravu projektu, na jejichž základě následně vznikla nová technická studie prověřující spojení Jinonického a Butovického tunelu, dále technická studie řešící úpravy v oblasti mimoúrovňové křižovatky Jinonice a také koncept technické studie pro úsek mezi mimoúrovňovými křižovatkami Bucharova a Butovice.

Pražští radní dnes všechny tyto dokumenty schválili a jejich závěry vzali na vědomí. Rozhodnutí o zapracování dílčích změn však bude možné přijmout komplexně až po dokončení a projednání všech rozpracovaných materiálů k budoucí podobě stavby. Rada hl. m. Prahy se zároveň shodla i na nutnosti projekt Radlické radiály upravit v souladu s platnými koncepčními a strategickými dokumenty hl. m. Prahy jako jsou Strategický plán, Manuál veřejných prostranství a další.

Technická studie spojení Jinonického a Butovického tunelu řeší stavebně technické dopady případného zakrytí úseku mezi tunely. Technická studie pro oblast mimoúrovňové křižovatky Jinonice rozpracovává kompromisní řešení vycházející z reálných vstupních podmínek respektujících aktuální záměry vlastníků pozemků a zachování stávajícího principu řešení křižovatky. Cílem třetího dokumentu, technické studie pro úsek mezi mimoúrovňovými křižovatkami Bucharova a Butovice, je nalézt nejvýhodnější územní a technické řešení funkční dopravní stavby, která bude umístitelná do zájmového území při respektování stávající územní struktury.

A jaké jsou plány do budoucna?

Nová Radlická radiála propojí tunely Butovice a Jinonice do jednoho tak, aby děti v místní základce nedýchaly zplodiny z otevřeného zářezu, a stejně tak bude upravena křižovatka u metra Jinonice, kam v budoucnu do nové městské čtvrti protáhneme tramvaj. Máme také k projednání s městskými částmi připravené varianty citlivého řešení pro křižovatku u metra Butovice. Radlickou ulici proměníme v městskou třídu se stromy a připravíme možnost sem jednou přivést také tramvajovou trať. Radlická ulice nebude radiálu podjíždět ošklivým podjezdem, ale křížení komunikací vůbec nepoznáte, radiála bude v místě křížení ještě v tunelu. Zahloubíme i části podél čtvrti Botanika,“ shrnul Adam Scheinherr.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zástupci hlavního města diskutovali s vládou ČR o financování Městského okruhu i majetkových poměrech Nemocnice Na Bulovce
23.06.2021

Zástupci hlavního města diskutovali s vládou ČR o financování Městského okruhu i majetkových poměrech Nemocnice Na Bulovce

Představitelé vedení hlavního města společně s premiérem ČR Andrejem Babišem diskutovali ve středu o několika důležitých tématech, která se týkala majetkových směn se státem. V souvislosti s pozemky v Letňanech bylo dohodnuto, že bude prověřen alternativní způsob financování...

Tunel Vlasta (Blanka 2) bude!
18.05.2018

Tunel Vlasta (Blanka 2) bude!

Rada hlavního města Prahy zrušila na svém úterním zasedání (15. května 2018) usnesení, které mělo v rámci dostavby Městského (vnitřního) okruhu vyhodnotit i povrchovou variantu tzv. duál. Ve hře tak zůstala jediná možnost, tak zvaný...