Hlavní město schválilo jednotný informační systém pro cestující v budoucím Terminálu Smíchov

Hlavní město schválilo jednotný informační systém pro cestující v budoucím Terminálu Smíchov

Terminál Smíchov zná svůj informační systém pro cestující. Radní hl. m. Prahy přijali jeho podobu, která do budoucna pomůže lidem se co nejlépe orientovat na celém Terminálu Smíchov. Díky schválené studii by tak měl být celý orientační systém jednoduchý a spolehlivý, což usnadní cestujícím nalézt například správná nástupiště nebo poklady, aniž by se setkali s vizuálními a informačními cedulemi, které by pro ně mohly být matoucí.

Hlavní město vytvořilo studii proveditelnosti k architektonickému, urbanistickému a technickému řešení jednotného orientačního a informačního systému pro budoucí Terminál Smíchov. Ten po pracovní skupině schválili i pražští radní.

„Schválená studie sjednocuje způsob, kterým se lidé budou orientovat v terminálu, a to jak v logice celého systému, tak v jednotě vizuálního stylu. Tím se eliminuje vznik vizuálního a informačního smogu, který může být pro cestující matoucí,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

V oblasti Smíchova dnes existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město již v minulosti rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí. Proto bylo důležité vytvořit i jednotný informační a orientační systém, který cestujícím jednoduše a komfortně ukáže všechny dostupné formy individuální a hromadné dopravy či cesty k důležitým místům v rámci terminálu.

„Terminál Smíchov posouváme dílčími kroky dopředu směrem k realizaci. Myslíme také na detaily, a proto jsme nechali zpracovat informační systém pro cestující, aby se lidé v terminálu dobře orientovali,“ dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje

Stávající Terminál Smíchovské nádraží je jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu. Jeho součástí bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra, stanice tramvaje či městských a příměstských autobusových, trolejbusových nebo elektrobusových linek.

Návrh řešení Terminálu Smíchov obsahuje mimo jiné výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu, který je umístěn nad nástupišti železniční stanice, přestavbu stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Dvorecký most budou zdobit neokubistické sochy
13.11.2023

Dvorecký most budou zdobit neokubistické sochy

Podobu Dvoreckého mostu, který se aktuálně staví, doplní neokubistické sochy s vodními prvky a speciálním osvětlením. Jejich pořízení v pondělí schválili pražští radní. Dokončení spojení mezi Podolím a Zlíchovem pro MHD, cyklisty a chodce se...