Praha vypíše veřejnou zakázku na stavbu Terminálu Smíchov

Praha vypíše veřejnou zakázku na stavbu Terminálu Smíchov

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila záměr realizace veřejné zakázky na stavební práce Terminálu Smíchovské nádraží a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek a po schválení záměru Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Schváleno bylo také jmenování komise. Cílem projektu je vybudovat na jednom místě moderní stanici železniční dopravy, metra, zastávku tramvaje a autobusů i kapacitní parkoviště P+R.

Předmětem veřejné zakázky nazvané Terminál Smíchovské nádraží; stavební práce je provedení komplexních stavebně realizačních činností na základě projektové dokumentace.

„Dnes jsme se posunuli o další krok blíže k realizaci moderního dopravního terminálu na Smíchově tak, abychom jej mohli co nejdříve začít stavět v koordinaci s dalšími subjekty. Součástí nového Terminálu Smíchov nebude jen samotná železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, současná stanice metra nebo zastávka tramvaje, ale bude sloužit i jako cílové místo městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R pro až 950 vozidel. Na střeše terminálu v budoucnu vyroste také solární elektrárna. Předpokládané náklady na realizaci terminálu jsou v současné době 8 miliard korun,” říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy.

„Realizaci Terminálu Smíchov myslíme vážně. Dnes jsme na Radě hlavního města Prahy odsouhlasili veřejnou zakázku na výběr zhotovitele multimodálního hubu, který bude moderním přestupním bodem pro železnici, metro, tramvaje, městské, příměstské i dálkové autobusy. Smíchovský terminál má za cíl propojit železniční a autobusovou dopravu a zkrátit tak přestupní vazby pro cestující. V plánu je také vznik kapacitního P+R parkoviště. Dnešní rozhodnutí Rady je jeden z dalších kroků vedoucí k brzkému zahájení realizace. Víme, že kvalitní doprava je klíčová pro budoucí rozvoj města. Věřím, že občané plánovanou proměnu na Smíchově uvítají a že nový terminál přispěje k rychlejšímu a pohodlnějšímu pohybu po městě. Myslíme také na udržitelnost. Terminál bude schopen pokrýt spoji spotřebu elektrické energie skrze solární elektrárnu, která bude umístěna na střeše,“ uvádí náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.

V oblasti Smíchova dosud existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město proto rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který efektivně na jednom místě propojí všechny druhy dopravy.

Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje právě výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude zase umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Spolupráce na projektu pokračuje se všemi dotčenými subjekty hlavního města, jako je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID nebo například Městská část Praha 5, ale rovněž i s externími partnery, mezi jinými se Správou železnic nebo s developerskou společností Sekyra Group.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články