Konference o dopravních kartách za účasti piráta

25. 01. 2015
Konference o dopravních kartách za účasti piráta

Pirátští zastupitelé Ondřej Profant a Jakub Michálek byli pověřeni primátorkou Adrianou Krnáčovou ohledně řešení nepříliš šťastné situace okolo OpenCard. To znamená hledání možných alternativ; nových možností a způsobů, jak do budoucna doplnit, nebo snad i nahradit současnou kartu. Přestože se oba zastupitelé tomuto věnují již dlouhodobě, a nejsou v tom mezi Piráty sami, řadu otázek lze zodpovědět jen na mezinárodní úrovni. Proto se Ondřej Profant vypraví na odbornou konferenci Transport Ticketing do Londýna. Zde proběhne několikadenní blok přednášek o možnostech moderní dopravy. Od konference si slibujeme především seznámení se s aktuálním londýnským systémem a s dalšími světovými implementacemi a koncepty pro platby za dopravu.

Cestovné je proplaceno magistrátem, ubytování a vstup na konferenci platí společnost Visa, která nabídla své řešení platby za dopravu prostřednictvím bezkontaktních platebních karet jako jednu z možných náhrad stávajícího systému od firmy EMS. Piráti pečlivě studují podklady ke všem nabízeným variantám a průběžně je připomínkují. Zároveň město i ROPID pracují na požadavcích vhodných pro Prahu.

Jak je naším dobrým zvykem, akci budeme reportovat (na sociálních sítích, blogu, v zápisu) a všechny schůzky zveřejníme v seznamu lobbistických kontaktů. Více informací o činnosti pirátských zastupitelů, kteří se projektu OpenCard věnují, naleznete na pirátském redmine, stejně jako prozatím shromážděné a připravené podklady k technické a věcné stránce věci.

Účast na konferenci samozřejmě nepředjímá jakékoliv řešení pro Prahu. Jakékoliv budoucí řešení, na kterém by se Piráti podíleli, projde přísnou odbornou kritikou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Do promlčení kauzy Opencard zbývá 20 dní
14.11.2016

Do promlčení kauzy Opencard zbývá 20 dní

Radě Prahy zbývá posledních 20 dní, aby projednala odpovědnost Pavla Béma, Petra Hulinského a dalších politiků za vznik kauzy Opencard. Poté dojde k promlčení celého případu, jak vyplývá z informací, které Pirátům poskytl magistrát.

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi
29.09.2015

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi

Předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek dnes představil první díl analýzy kauzy Opencard. V téměř 40 stránkové analýze se podrobně zabýval počátkem projektu Opencard, tj. schválením projektu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a dále...