Krizový štáb hl. m. řeší dostupnost lékařů v souvislosti s nedostatkem ochranných prostředků

Krizový štáb hl. m. řeší dostupnost lékařů v souvislosti s nedostatkem ochranných prostředků

Krizový štáb hl. m. Prahy děkuje občanům za zapojení do boje s koronavirem COVID-19. Poděkování patří i všem zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, strojvůdcům a řidičům Dopravního podniku hl. m. Prahy, složkám integrovaného záchranného systému, zdravotnickým a sociálním zařízením za pomoc při boji s novým koronavirem.

Na dnešním jednání se pražský krizový štáb zabýval připravovanými stacionárními odběrovými místy. Jejich zprovoznění závisí na zajištění ochranných prostředků a mimo jiné i na metodice fungování těchto míst, což město očekává od státu.

  • Nedostatek ochranných prostředků v Praze trvá, město od státu dostalo zlomek potřebného počtu, snaží se je zajišťovat samo.

  • Pokud jde o organizaci nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, v pondělí má být zahájen provoz první dětské skupiny.

  • Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na vládu, aby vyhrazená prodejní doba pro seniory byla rozšířena i na osoby s oslabenou imunitou.

  • Z jednání vyplynul také požadavek, aby primátorovi hl. m. Prahy byla umožněna účast na jednání Ústředního krizového štábu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Krizový štáb hl. m. Prahy vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby umožnilo dlouhodobý provoz a rozšíření kapacit akreditovaných laboratoří
23.03.2020

Krizový štáb hl. m. Prahy vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby umožnilo dlouhodobý provoz a rozšíření kapacit akreditovaných laboratoří

Krizový štáb hl. m. Prahy zopakoval na dnešním jednání, že metropole připravila vlastní odběrová místa. Jejich zprovoznění ale brání nedostatek odběrového materiálu, který musí zajistit ministerstvo zdravotnictví, a také nedostatečné kapacity laboratoří. Štáb dále jednal...